Laatulupaus

Tampereen kaupunki toimii joukkoliikenteen seudullisena viranomaisena Tampereen kaupunkiseudun alueella (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi). Tampereen kaupunki järjestää suuren osan toimivalta-alueen sisäisistä kaikille avoimista linja-autoliikenteen palveluista tilaaja-tuottaja mallin mukaisesti hankittuina palveluina.

Tämä laatulupaus koskee Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan sopimusliikennettä, eli Tampereen kaupungin joukkoliikenteen palvelualueen (Nysse - Tampereen seudun joukkoliikenne) suunnittelemia ja hankkimia kaikille avoimia linja-autoliikennepalveluita.

Osa toimivalta-alueen sisäisestä liikenteestä perustuu siirtymäajan liikennöintisopimuksiin tai liikennepalveluista tehtyihin käyttöoikeussopimuksiin. Näissä tapauksissa laatulupauksen antavat liikennöivät yritykset.

Palveluista sekä niiden muutoksista ja peruutuksista tiedottaminen

Tietoa joukkoliikennepalveluistamme on saatavissa helposti verkkosivuiltamme osoitteessa nysse.fi. Aikataulut linjoittain ja pysäkeittäin ovat haettavissa osoitteessa reittiopas.tampere.fi.

Muutoksista ja peruutuksista liikennetarjonnassa tiedotetaan verkkosivuillamme. Tiedotuksen kattavuutta täydennetään linja-autojen matkustamonäytöille ja pysäkkien aikataulunäytöille välitettävien viestien avulla, kun se on mahdollista. Laajempien ennalta suunniteltujen muutosten yhteydessä muutoksista tiedotetaan myös alueellisesti.

Liput ja niiden hinnat

Tampereen seudun joukkoliikenteen lippuvalikoimaan kuuluvat mm. Tampereen matkakortille ladattavat kausi- ja arvoliput sekä vuorokausilippu. Tietoa Nysse-liikenteen lipuista ja hinnoista on verkkosivuillamme nysse.fi, asiakaspalvelussa ja linja-autoissa.

Matkakorttia voi ladata Tampereen seudun joukkoliikenteen asiakaspalvelupisteessä, jälleenmyyjillä sekä Nella Nettilatauspalvelussa. Lippuvalikoimat voimat vaihdella myyntipisteittäin.

Kertalippuja myyvät kuljettajat linja-autoissa. Linja-autoissa maksutapana hyväksytään vain käteinen raha. Kuljettaja voi kieltäytyä ottamasta vastaan yli 20 euron seteleitä, jos vaihtorahaa ei pystytä järjestämään.

Nysse Mobiili -sovelluksen kautta on ostettavissa kerta- ja vuorokausilippuja. Maksutapoina mobiilisovelluksessa ovat Visa/Visa Electron tai Mastercard -maksukortti.

Yhteistariffiliikenne on Tampereen kaupungin ja yksityisten liikennöitsijöiden kesken tehty sopimus yhtenäisestä lippu- ja taksajärjestelmästä Tampereen kaupunkiseudulla. Lippulajit, lippujen kelpoisuusehdot, asiakasryhmät ja lippujen hinnoittelu ovat yhtenäisiä kaikissa järjestelmään lukeutuvissa linja-autovuoroissa yhteistariffialueella.

Tampereen kaupungin sopimusliikenne on osa yhteistariffiliikennettä.

Informaatiojärjestelmät

Nysse-liikenne on kytketty reaaliaikaiseen informaatiojärjestelmään. Informaatiota jaetaan reaaliaikaisesti pysäkeille ja sähköisiin palveluihin. Tiedot linja-autojen liikkumisesta ovat käytettävissä reaaliaikaisesti, ja tietoa hyödynnetään muun muassa reittioppaassa ja Lissu Liikenteenseurantapalvelussa.

Käytettävät ajoneuvot ja eri väestöryhmien tarpeiden huomioon ottaminen

Kaikki Nyssen kaupunkimaisessa linja-autoliikenteessä olevat linja-autot ovat matalalattiaisia. Kaikissa matalalattiaisissa autoissa voi matkustaa käsikäyttöisellä pyörätuolilla. Sähköpyörätuolilla matkustaminen on turvallisuussyistä rajattu vain niihin ajoneuvoihin, jotka on varustettu EU-direktiivin 2001/85/EY -mukaisesti pyörätuolien kuljetukseen. Nämä autot on merkitty ulkoapäin pyörätuolisymbolilla.

Korkealattiaisia autoja voidaan käyttää maaseutumaisten alueiden liikenteessä. Korkealattiaisissa autoissa ei ole mahdollisuutta matkustaa pyörätuolia käyttäen.

Kaikissa autoissa on mahdollisuus lastenvaunujen kuljettamiseen sekä varatut paikat näkövammaisille ja liikuntarajoitteisille. Kuljettajat avustavat mahdollisuuksien mukaan näkövammaisia ja liikuntarajoitteisia asiakkaita.

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Asiakastyytyväisyyttä mitataan kyselytutkimuksilla. Tietoa kerätään useilta linjoilta kerrallaan ja tulokset vaikuttavat mm. liikennöitsijöiden palkitsemiseen. Kyselylomakkeessa kysytään tyytyväisyyttä mm. kuljettajapalveluihin, kaluston siisteyteen, reitteihin sekä aikatauluihin.

Valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimuksen purku ja vahingonkorvaukset

Matkakorttiin ja lipputuotteisiin liittyvät ehdot löytyvät verkkosivuiltamme nysse.fi.

Virheelliset lippuostokset on pyrittävä ensisijaisesti selvittämään myyntipisteessä, jossa lippu on ostettu. Matkakortin ja lippujen virheellisiin käyttötilanteisiin liittyvät selvityspyynnöt on tehtävä kahden (2) kuukauden kuluessa tapahtuneesta asiakaspalvelussa.

Force majeure -tilanteiden, kuten luonnononnettomuuden tai liikennettä koskevan lakon tai työnseisauksen aiheuttaman laajan linja-autoliikenteen keskeytymisen vuoksi annetaan erilliset hyvitysohjeet. Liikennehäiriöt, esimerkiksi vuoron tai sen osan puuttuminen tai etuajassa tai myöhässä tuleminen eivät oikeuta korvauksiin.

Asiakaspalautteet ja reklamaatiot voi jättää sähköisesti verkkosivuiltamme nysse.fi. Valitukset käsittelemme tapauskohtaisesti ja asiakkaalle vastataan 30 päivän kuluessa. Hyvitystä voidaan maksaa harkinnan mukaan perustellulla hakemuksella. Kuljettajapalveluissa tapahtuvista puutteista vastaavat liikennöitsijät itse. Tarvittaessa valitukset ohjataan eteenpäin heidän käsiteltäväkseen.