Tietoa Nyssestä

Tampereen seudun liikkumisen palvelut tunnetaan nimellä Nysse.

Nysse toimii seudullisesti kahdeksan kunnan alueella, ja Tampereen kaupunki on lain mukainen toimivaltainen viranomainen. Joukkoliikenteen seudullinen yhteistoiminta kattaa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärvien kuntien muodostaman alueen. Toimintaa säätelee liikennepalvelulaki sekä kuntien yhteistoimintasopimus.

Nyssen palveluiden suunnittelu ja tilaus sekä asiakaspalvelu hoidetaan Tampereen kaupungin Joukkoliikenne-palveluryhmässä, joka sijoittuu kaupunkiympäristön palvelualueelle. Palvelutilausta suunniteltaessa arvioidaan joukkoliikenteen tarve ja sen kehittyminen sekä suunnitellaan joukkoliikenteen linjasto ja liikennöinti sisältäen reitit, aikataulut ja pysäkkien paikat. Tilaaja suunnittelee liikenteen autokierrot ja hankkii ne tuottajilta joko kilpailuttamalla tai tilaamalla.

Tampereen kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue, joukkoliikenteen palveluryhmä

Joukkoliikennejohtaja

Liikennesuunnittelu

Suunnittelupäällikkö

3 joukkoliikenneinsinööriä

2 joukkoliikennelogistikkoa

Suunnittelija

Asiakaspalvelusuunnittelija

Matkapalvelut

Asiakaspalvelupäällikkö

Palveluvastaava

Palveluassistentti

2 suunnittelijaa (maksujärjestelmä)

5 asiakaspalvelusihteeriä

Viestintä ja markkinointi

Viestintäsuunnittelija

Palvelun tilaaja, joukkoliikenteen palveluryhmä

Päätöksenteko

Nysseä koskevat päätökset tehdään Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa, jossa ovat mukana toimivalta-alueen kahdeksan kuntaa.  Lautakunnassa on 14 jäsentä, joista Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän jäsentä (ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen). Muiden kuntien valtuustot valitsevat kukin yhden jäsenen (ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen). Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee asettamistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuhteenjohtajan.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Lautakuntien esityslista- ja pöytäkirjahaku

Kuva: Nyssen toimijat

Joukkoliikennelautakunnan lisäksi yhteistoiminnan toimielimiä ovat kuntien joukkoliikenneyhdyshenkilöistä muodostettu kaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmä sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja maakuntaliiton yhdyshenkilöistä muodostettu alueellinen joukkoliikennetyöryhmä.

Viranomainen määrittää joukkoliikenteen palvelutason ja päättää joukkoliikenteen järjestämistavasta toimivalta-alueellaan. Tampereen seudun bussiliikennepalvelun tuottavat Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos sekä yksityiset liikennöitsijät. Ennen liikennepalvelulain (320/2017) voimaantuloa oli voimassa joukkoliikennelaki (869/2009). Joukkoliikennelaissa määritetty siirtymäaika päättyy joulukuussa 2019 ja viimeistään silloin päättyvät myös kaikki henkilöliikennelakiin (343/1991) perustuvista linjaliikenneluvista tehdyt siirtymäajan liikennöintisopimukset.

Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan taloudesta ja kustannusten jaosta on sovittu yhteistoimintasopimuksessa. Yhteisten tutkimus- ja kehityshankkeiden kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa. Organisaatiosta ja lautakuntatoiminnasta aiheutuvat kiinteät valmistelu- ja toimeenpanokustannukset jaetaan kunkin kunnan asukkaiden tekemien joukkoliikennematkojen suhteessa. Kaupunki- ja seutulippujen hintavelvoitteiden määräämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa kukin kunta omalta osaltaan. Palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankitun liikenteen kustannukset jaetaan siten, että kunnan sisäisen liikenteen nettokustannuksista vastaa kunta itse ja kuntien välisen liikenteen nettokustannukset jaetaan niiden kesken, joita liikenne palvelee kuntalaisten matkustuksen (lipputulojen) suhteessa.

Kuva: toiminta-alueen kartta ja kuntien asukasluvut

Toiminta-alueen kartta ja asukasluvut