Joukkoliikennetietoa naapurikunnista

Matkakortit

Matkakorttien määrä on jatkanut kasvuaan Nyssen liikennöintialueella myös viimeisen kahden vuoden aikana. Ylivoimaisesti eniten matkakortteja oli Tampereella. Naapurikunnista ahkerimmin matkakortin ovat hankkineet pirkkalalaiset. Muista ympäristökuntalaisesta matkakortti on noin joka viidennellä. Suhteellisesti vähinten matkakortteja oli Vesilahden ja Oriveden asukkailla. Matkakorttien määrä on lähes suoraan verrannollinen paikkakunnalle liikennöitävien linjojen lukumäärään.

Nousut busseihin

Joukkoliikenteen volyymiä kuvataan nousuilla, joka tarkoittaa bussiin nousseiden määrää sisältäen vaihtomatkat. Vertailukelpoisuuden saamiseksi on nousujen määrä jaettu kunnan asukasluvulla. Voidaan sanoa, että tamperelainen matkustaa kerran vuoden joka toisena päivänä, kun taas ympäristökunnissa matkoja tehdään muutama kuukaudessa. Nousujen määrä on ollut kasvussa etenkin naapurikunnissa.

Joukkoliikenteen maksuosuudet

Joukkoliikenteen aktiivisuutta selittää myös raha. Eri kuntien joukkoliikenteelle maksama vuotuinen maksuosuus vaihtelee kunnittain melko paljon. Kuntien keskinäinen järjestys on sama kuin edellisissäkin kuvioissa. Tampereella kunta rahoittaa joukkoliikennettä merkittävästi muita seudun kuntia enemmän. Naapurikunnista Kangasalla ja Pirkkalassa on ollut huomattavaa kasvua kunnan maksuosuudessa joukkoliikenteelle.