Palvelutasomäärittely

Mikä ihmeen palvelutasomäärittely?

Joukkoliikennelaki (13.11.2009/869, 4 §) velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään alueellensa joukkoliikenteen palvelutason. Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyllä kuvataan viranomaisen tahtotilaa: millainen joukkoliikenne on perustelluin kullakin maantieteellisellä alueella matkustustarpeet ja käytettävissä oleva rahoitus huomioon ottaen. Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen kaupunkiseuduilla on kirjattu joukkoliikennelain tavoitteisiin.

Palvelutasoluokat eri alueille asetetaan siten, että tavoitellun tasoinen palvelu nähdään mahdolliseksi järjestää alueelle. Luonnos uudeksi palvelutasomäärittelyksi vuoteen 2021 asti on hyväksytty Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan  26.4.2017 pidetyssä kokouksessa, jossa luonnos on päätetty lähettää lausunnoille.

Palvelutasoluonnos on ollut nähtävillä Tampereen seudun joukkoliikenteen verkkosivuilla sekä yleisötilaisuuksissa Kangasalla, Nokialla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Orivedellä, Tampereella ja Ylöjärvellä. Palvelutason määrittelytyössä ovat olleet mukana myös kaupunkiseudun kuntien edustajat, ja alueen kunnilta ja sidosryhmiltä on pyydetty luonnoksesta lausunnot. Saadut lausunnot ovat nähtävillä alla.

Kuntien lausunnot

Lausuntojen pohjalta palvelutasomäärittelyyn on tehty pieniä muutoksia. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely vuosille 2018 - 2021:

Suunnitelmissa on palvelutasomäärittelyn päivittäminen seuraavan kerran lautakunnan toimikauden päättyessä niin, että nykyinen lautakunta ehtii hyväksyä seuraavan palvelutasomäärittelyn lähetettäväksi lausunnoille ja uusi lautakunta vahvistaa määrittelyn ennen vuoden 2021 loppua.