Ympäristö

Liikenteellä on suuri merkitys

Liikenne on merkittävä kasvihuonekaasujen päästölähde ja näin myös merkittävä globaali ilmastonmuutokseen vaikuttaja. Suuren määränsä vuoksi hiilidioksidipäästöt kiihdyttävät ilmastonmuutosta eniten. Hiilidioksideista kolme neljäsosaa tulee energiantuotannosta ja liikenteestä, ja runsas viidennes metsien hävittämisestä.

Suomessa liikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä on noin 20 % ja niistä tieliikenteen osuus on yli 70 %. Vaikka autojen moottoritekniikka on kehittynyt, ei liikenteen päästöjen määrä ole vähentynyt. Tieliikenteen määrä on lisääntynyt ja ihmiset ostavat entistä isompia autoja. Haluamme joukkoliikenteen palveluja kehittämällä kannustaa Tampereen seudun asukkaita käyttämään enenevässä määrin busseja ympäristön, ilmaston ja Tampereen ilmanlaadun puhdistamiseksi.


Ilmasto ja ilman laatu kiittävät joukkoliikennettä

Hiilidioksidi on polttoaineen täydellisen palamisen lopputuote, jota katalysaattoritkaan eivät vähennä. Sitä syntyy jokaisesta bensiinilitrasta 2350 grammaa ja dieselöljylitrasta 2660 grammaa. Ainoa keino hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on kuluttaa vähemmän polttoainetta. Ilmanlaadun ongelmat ovat pahimpia taajamissa, joissa suuri osa automatkoista on lyhyitä eivätkä henkilöautojen katalysaattorit toimi täydellä teholla.

Yksittäinen ihminen voi valinnoillaan edistää ilmastonmuutoksen torjumista. Kasvihuonekaasuja voi vähentää esimerkiksi käyttämällä liikkumiseen joukkoliikennettä sekä kevyttä liikennettä.


Lähteet

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu