Vuosisuunnitelman toimintamenojen vähennykseksi 0,2 milj. euroa

31.05.2018

Kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa talouden tasapainottamisohjelman, jossa se velvoitti lauta- ja johtokuntia sekä muita yksiköitä valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti.

Joukkoliikennelautakunnan palveluihin kohdistetuilla tehostamistoimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 0,7 milj. euron nettosäästöjä vuosina 2018-2019. Vuonna 2018 vaikutus on yhteensä 0,2 milj. euroa. Menoja vähentäviä toimenpiteitä ovat palvelutarjonnan supistaminen niillä linjoilla, joilla matkustajia on vain vähän sekä joukkoliikenteen maksujen maltillinen korottaminen.

Vuosisuunnitelman toimintamenojen vähennys koskee vuosisuunnitelmaa vain Tampereen kaupungin osalta.

Talousohjelman edellyttämät muutokset vuoden 2018 talousarvioon tuodaan valtuuston päätettäväksi 18.6.2018.