Valkeakoski liittyy Nysse-liikenteeseen yhteistyösopimuksella v. 2021

27.11.2019

Nyssen lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmän palvelut otetaan käyttöön Valkeakosken sisäisessä sekä Nysse-alueen ja Valkeakosken kaupungin välisessä joukkoliikenteessä kesästä 2021 alkaen. Samanaikaisesti siirrytään markkinaehtoisesta liikenteestä bruttoliikenteeseen Valkeakosken ja Tampereen välillä.

Valkeakosken kaupunki tavoittelee muutoksilla joukkoliikenteen toimintavarmuutta, alhaisempia lipunhintoja matkustajille sekä joukkoliikenteen ja kaupungin kilpailukykyä. Muutos tuo myös Tampereen seudun asukkaille laajemman mahdollisuuden matkustaa Valkeakoskelle Nyssen lipputuotteilla. Valkeakoski kuuluu kokonaisuudessaan D-vyöhykkeeseen. Nykyisin Nysse-lipulla voi matkustaa linjalla 44 Kangasalan ja Valkeakosken välillä muutamalla vuorolla arkisin.

Tällä hetkellä Valkeakosken kaupungin sisäinen liikenne on käyttöoikeussopimuksina kilpailutettua liikennettä ja Tampereelle ulottuva liikenne markkinaehtoista liikennettä. Valkeakosken sisäisessä liikenteessä on käytössä edullinen tuettu kaupunkilippu, mutta kaupunkien välisen markkinaehtoisen liikenteen kausilippuhinnat ovat noin kaksinkertaiset kuin vastaavilla matkoilla Nysse-liikenteessä.

Syksyllä 2018 markkinaehtoinen kaupunkien välinen liikenne keskeytyi yllättäen aiheuttaen ongelmia valkeakoskelaisten liikkumiseen sekä lisäksi mm. Lempäälän koulumatkoihin. ELY-keskuksen johdolla on aloitettu valmistelu sekä Valkeakosken sisäisen liikenteen että kaupunkien välisen liikenteen bruttomallisesta hankinnasta kesästä 2021 eteenpäin.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat puuttua markkinoiden toimintaan varmistaakseen monilukuisempien, luotettavampien, korkealaatuisempien tai edullisempien palveluiden tuottamisen kuin ne palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden ehdoilla. Viranomaisten on liikkumispalveluita suunnitellessaan kuultava alueella toimivia henkilöliikennepalveluiden tarjoajia sekä toimittava yhteistyössä muiden viranomaisten ja kuntien kanssa. ELY-keskus on järjestänyt Valkeakosken ja Tampereen välisessä liikenteessä toimivien liikennöitsijöiden kuulemisen marraskuun alussa. Suunnittelutyöryhmässä ovat ELY-keskuksen lisäksi olleet Valkeakosken kaupunki, Lempäälän kunta Tampereen seudun joukkoliikenne.

Liikenteen suunnittelu-, hankinta-, tiedotus-, valvonta-, liikennöintikorvaus- ja alijäämävastuu säilyy Pirkanmaan ELY-keskuksella ja Valkeakosken kaupungilla heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisena. Nysseltä hankitaan palveluna Valkeakosken sisäisen sekä Nysse-alueen ja Valkeakosken välisen liikenteen valmiin aikatauluaineiston tallentaminen suunnitteluohjelman kautta taustajärjestelmiin, lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmän käyttö sekä lippuclearing. Nysse vastaa yleisestä lippuja koskevasta informaatiosta. Työn kustannukset katetaan prosenttiperusteisilla korvauksilla, joita Valkeakosken kaupunki maksaa vastaavasti kuin Nyssen jäsenkunnat. Valkeakosken kaupunki voi halutessaan etukäteen lausua esimerkiksi lipunhintamuutoksista, mutta sillä ei ole jatkossakaan jäsentä joukkoliikennelautakunnassa.

Palvelun hankintaehdot neuvotellaan pääosin ennen liikenteen kilpailutuksen alkua, mutta yksityiskohtaiset toimintatavat on mahdollista sopia vasta sitten, kun lippu- ja maksujärjestelmän sekä clearingjärjestelmän kehitysvaihe on tiedossa liikenteen alkaessa.

Valkeakosken kaupunki teki päätöksen Nysse-yhteistyön ehdottamisesta Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle kokouksessaan 18.11.2019. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi esityksen Nyssen lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmien tarjoamisesta palveluna korvausta vastaan kokouksessaan 27.11.2019.