Pirkanmaan Tilausliikenne voitti kilpailutuksen linjoista 50, 52, 55, 40 ja 420

05.08.2020

Lempäälän suunnan linjat 50, 52 ja 55 ja Kangasalan suunnan linjat 40 ja 420 kilpailutettiin sopimuskaudelle 9.8.2021 - 8.8.2026. Hankintaan sisällytettiin mahdollisuus jatkaa sopimusta kolmella yhden vuoden optiokaudella. Lisäksi kilpailutukseen sisältyi vapaaehtoisena optiona kesän 2021 liikennöitävät vuorot em. linjoille, poissulkien linja 420.

Sopimus joukkoliikennepalveluiden tuottamisesta solmitaan Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:n kanssa. Lisäksi päätettiin käyttää hankintaan sisältyvä optio linjojen liikennöimisestä ajalla 7.6.2021 - 8.8.2021.

Kilpailuun oli mahdollista osallistua erillistarjouksin joko Lempäälän suunnan linjoista tai Kangasalan suunnan linjoista, tai jättää yhdistelmätarjous sekä Lempäälän että Kangasalan suunnan linjoista. Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta, jotka kaikki täyttivät tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset ja kaikki tarjoukset olivat vähimmäisvaatimusten mukaisia. Erillistarjoukset jätti Pirkanmaan Tilausliikenne Oy. Yhdistelmätarjouksen jättivät Länsilinjat Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab Hallinto ja Pirkanmaan Tilausliikenne Oy.

Valintaperusteena hankinnassa oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 93 % ja laadun 7 %. Kokonaisvertailussa Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:n yhdistelmätarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.