Joukkoliikenteen vuosisuunnitelmassa painottuvat bussikaistat ja vyöhykemaksujärjestelmän luominen

15.01.2015

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi osaltaan kaupunkiympäristön kehittämisen vuoden 2015 vuosisuunnitelman keskiviikkona 13. tammikuuta 2015.

Joukkoliikenteessä seudullisen toimintatavan sisäänajo jatkuu. Järjestämistavan muutos sekä linjaston ja tariffijärjestelmän kehittäminen jatkuu häivyttämällä kuntarajoja. Tavoitteena on jatkaa palvelujen kehittämistä niin, että matkustajamäärät seudulla kasvaisivat.
Matkustajamäärän kasvu pysähtyi Tampereella vuonna 2013 pääosin huonon työllisyystilanteen vuoksi. Vuoden 2014 ensimmäisellä puolikkaalla matkustajamäärä laski noin 2 prosenttia aikaisempaan vuoteen verrattuna. Loppuvuoden 2014 aikana matkustus lisääntyi Tampereella vuotta aikaisempaan verrattuna, mutta koko vuosi jäi siitä huolimatta vajaan prosentin miinukselle edeltävään vuoteen verrattuna. Joukkoliikennelautakunnan tilaaman liikenteen matkustajamäärä kokonaisuudessaan kasvoi seutulaajentumisesta johtuen noin 1,5 miljoonalla matkustajalla (5 %). Työllisyystilanteen huononemisen ennustetaan taittuvan ja joukkoliikenteen kysynnän ennustetaan elpyvän vuonna 2015.

Valtuustokauden tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus nykyisestä 19 prosentista 22 prosenttiin. Sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2015 on asetettu 2 prosentin kasvu matkustajamäärissä. Käytännön toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi ovat
• Teiskontien bussikaistojen rakentaminen
• Hatanpään valtatien bussikaistojen jatkaminen
• raitiotien allianssin kehitysvaiheen käynnistyminen ja kaluston kilpailutuksen toteutuminen
• vyöhykemaksujärjestelmästä päättäminen ja
• lähijunaliikenteen käyttöönoton edistäminen Tesomalla.
Joukkoliikenteen hoidon kustannustason nousun ennustetaan jatkuvan maltillisena ensi vuonna. Talousarvio on laadittu kustannustason 2,5 prosentin kasvulle. Tehdyt palvelutason parannukset lisäävät menoja Tampereella, Pirkkalassa, Nokialla, Lempäälässä ja Kangasalla. Kangasalla päättyy vuonna 2015 siirtymäajan sopimuksia, joiden korvaamisesta aiheutuvat kustannukset on sisällytetty talousarvioon. Ylöjärvellä ja Vesilahdella joukkoliikennepalvelut toteutetaan vuoden 2014 palvelutason mukaisina. Orivedellä on talousaviossa varauduttu Seutu + VR –lipun laajenemiseen.

Oman tuotannon (TKL) kustannustasoa lasketaan kevään kehyspäätöksen mukaisesti 1.000.000 euroa, mikä merkitsee 3,5 prosentin alennusta oman tuotannon yksikköhintoihin. Joukkoliikenteen toimintakatetta pienennetään tämän johdosta 0,6 miljoonaa euroa vuoden 2014 alkuperäisen talousarvion tasosta. Seudulliseen yhteistoimintaan kuuluvat joukkoliikennepalvelut käynnistyivät kesken vuotta 30.6.2014 alkaen. Tämä selittää palvelukokonaisuuden tulojen ja menojen kasvun verrattuna vuoteen 2014. Muiden kuntien maksuosuudet sisältyvät palvelukokonaisuuden tuloihin.

Tampereen Kaupunkiliikenne –liikelaitokselta (TKL) hankittavan liikenteen määrä vuonna 2015 on 8,8 miljoonaa linjakilometriä, 415.000 linjatuntia ja 31.500 autopäivää. TKL:lta hankittava liikenne toteutuu pääosin Tampereen kaupungin alueella. Yksityisiltä liikenteenharjoittajilta hankittavan liikenteen kokonaismäärä vuonna 2015 on noin 8,8 miljoonaa linjakilometriä, 380.000 linjatuntia ja 28.300 autopäivää.