Ensi talven palvelutasosta päätettiin Nokian linjoja lukuun ottamatta

12.03.2015

Joukkoliikenneyksikön suunnitelma talvikauden 2015 - 2016 palvelutarjonnasta hyväksyttiin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 11.3.2015 lukuun ottamatta Nokian linjoja 70, 71, 73 ja 74, joista päätetään, kun Nokian kaupungilta on saatu lausunto asiasta.

Suunnitelma koskee Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan järjestämää liikennettä. Osa kaupunkiseudun joukkoliikenteestä hoidetaan vielä siirtymäajan liikennöintisopimuksin, joissa liikenteiden suunnitteluvastuu ja kustannusriski kuuluu liikennöitsijälle.

Suunnitelma vakiinnuttaa kesällä 2014 käyttöön otetun linjastorakenteen ja vastaa kasvaneeseen kysyntään tarjontaa lisäämällä. Suuri osa saadusta palautteesta onkin koskenut ruuhkautuneita vuoroja.

Apulaispormestari ja joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja Pekka Salmi on tyytyväinen päätettyihin muutoksiin.

”Tehdyt muutokset pureutuvat pahimpiin ongelmiin aikatauluvarmuuden parantamisen ja lisävuorotarjonnan tarpeen osalta. Jatkossa esim. tamperelaiset mahtuvat paremmin busseihin Härmälän suunnalla. Kuntalaisten ja myös kuljettajien esittämä kritiikki on huomioitu, ja uskon vakaasti, että ensi talvikausi sujuu monelta osin paremmin kuin kuluva”, Salmi toteaa.

Suurimmat lisäykset kohdistuvat Härmälän suuntaan. Linjalle 1 lisätään vuoroja arkisin, ja pyhisin vuoroväli tihenee 20 minuuttiin. Aamuruuhkassa lisävuorot lähtevät Härmälästä, jolloin Nuolialantielle saadaan lisää istumapaikkoja. Iltapäivällä lisävuorot liikennöidään Pirkkalaan asti. Tämän lisäksi linjalle 11 lisätään vuorotarjontaa sekä Härmälän suunnalla että Länsi-Tampereella. Vuorotarjontaa lisätään myös Hervannan suunnalla linjoilla 3 ja 4. Kangasalan Ruutanaan aloitetaan linjalla 47 liikennöinti myös lauantaisin Ruutanan ja Linnainmaan välillä. Lisäksi esitetään pienehköjä lisäyksiä toteutettavaksi eri puolilla kaupunkiseutua.

Linjareitteihin tulee pieniä muutoksia linjoille 1 ja 4. Linjalla 1 (Vatiala-Koskipuisto-Pirkkala) Pirkkalan päässä linjareitistöä selkeytetään (jatkossa vain 1A, 1B, 1C). Linjan itäpäässä kaikki vuorot liikennöidään Vatialaan asti. Linjan 4 (Länsi-Hervanta-Keskustori) reitti lyhenee Hervannassa. Uusi päätepysäkki on Ahvenisjärventiellä Hervantakeskuksen sijaan.

Liikennekokonaisuuden hankinta on joukkoliikenteen vuoden 2015 hyväksytyn talousarvion mukainen ja vastaa sopijakuntien päättämää subvention määrää. Linjakilometrien määrä kasvaa noin kaksi prosenttia. Liikennetarjonnan lisäämisen nettokustannukset ovat vuositasolla noin 500 000 euroa.

Pöytäkirja- ja esityslistahaku