Tarkastusmaksu

Matkalippujen tarkastustoimintaa hoitaa Tampereen seudun busseissa Tampereen kaupungin pysäköinninvalvonta. Junissa tarkastustoiminnan järjestää VR.

Tarkastustoiminnalla pyritään ennalta ehkäisemään ilman asianmukaista lippua matkustamista ja ohjaamaan matkaan oikeuttavan lipun hankintaan. Tarkastustoiminnalla turvataan lipputuloja.

Matkalippujen tarkastajien toiminta perustuu lakiin joukkoliikenteen tarkastusmaksusta (469/79) sekä lakiin järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä (472/77).

Liputta matkustavalta peritään tarkastusmaksu

Matkustajalta peritään tarkastusmaksu 80 euroa ja kertalipun (tai arvolipun) hinta, jos hänellä ei ole matkaan oikeuttavaa lippua.

Asetus (342/2016, 1 ja 2 §): Joukkoliikenteen tarkastusmaksu on 80 euroa. Maksu on voimassa Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän toimivalta-alueen sisäisessä joukkoliikenteessä, Tampereen kaupungin joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueen sisäisessä joukkoliikenteessä sekä rautateiden joukkoliikenteessä.

Tarkastusmaksulaki 8 §, tarkastusmaksun määrääminen: (…) Matkustajan, joka ei esitä asianmukaista matkalippua, on ilmoitettava tarkastajan vaatimuksesta tälle henkilötietoinaan nimensä, henkilötunnuksensa ja osoitteensa.

Tarkastusmaksu voidaan määrätä esim. seuraavissa tapauksissa:

 • matkustajalla ei ole lippua (lukuun ottamatta matkustajia, joilla on oikeus matkustaa ilman lippua)
 • matkakorttia ei ole leimattu
 • henkilökohtainen lippu on väärällä henkilöllä (esim. opiskelijaliput, Kelan koulumatkatukiliput, koululiput)
 • lippu on vanhentunut tai ei ole vielä voimassa
 • väärä ikäryhmä: Ikäryhmien haltijakohtaisilla lipuilla saa matkustaa seuraavasti: seniorin lipulla seniori, aikuisen lipulla aikuinen/nuori/lapsi, nuoren lipulla nuori/lapsi, lapsen lipulla lapsi.
 • matkustaja matkustaa väärän tariffin (väärä vyöhyke, vanha tariffi) lipulla
 • matkakortti on suljettu.

Tarkastustoiminta busseissa

Tarkastajat nousevat bussiin aina etuovesta. Tarkastaja voi olla virka- tai siviiliasussa. Tarkastajilla on mukanaan tarkastuspassi, jonka he näyttävät pyydettäessä. Siviiliasuisilla tarkastajilla tarkastuspassi on esillä koko tarkastuksen ajan.

Tarkastajalla on liputta matkustavan asiakkaan kiinniotto-oikeus. Tarkastusmaksulaki 11 § Tarkastajan ja järjestyksenvalvojan oikeudet ja vastuu: (…) tarkastajalla on oikeus käyttää sellaisia toimenpiteen suorittamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina (…)

Poliisi voidaan kutsua paikalle mm. seuraavissa tapauksissa:

 • tarkastajalle on annettu vääriä henkilötietoja tai asiakas on matkustanut toisen henkilön henkilökohtaisella lipulla;
 • järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen tai väkivaltatilanne;
 • asiakas on rikkonut ja tärvellyt liikennöitsijän omaisuutta;
 • asiakas on syyllistynyt joukkoliikenteen häirintään.

Tarkastusmaksun maksaminen

Asiakkaan on tarkastusmaksulain mukaan ilmoitettava tarkastajan vaatimuksesta henkilötietonsa. Tarkastusmaksua ei voi maksaa tarkastustilanteessa käteisellä eikä pankki- tai luottokorteilla.

Matkustaja, jolle on määrätty tarkastusmaksu, saa vaatia tarkastajan päätökseen oikaisua.

Matkalippujen tarkastamiseen liittyvissä kysymyksissä yhteys pysäköinninvalvontaan:

Pysäköinninvalvonta
sähköposti pysakoinninvalvonta@tampere.fi
puhelin 03 5656 4799
puhelinpalvelu ma-pe 8.30 - 15.45
Frenckellinaukio 2 B
postiosoite PL 487
33100 Tampere