Kela-koulumatkatukilippu


Oppilaitoksen ohje

Kela-koulumatkatukilippuun oikeutettujen oppilaiden tietoja ylläpidetään Tampereen seudun joukkoliikenteen etuusovelluksessa (NellaPro). Oppilaitoksen toimipisteen koulumatkatukilipuista vastaava henkilö saa etuussovelluksen käyttöönsä tekemällä sopimuksen e-lomakkeella.

Sopimuksen tekeminen

e-Lomakkeen käsittelyyn tulee varata useampi arkipäivä lomakkeen lähettämisestä lukien. Pakollisina tietoina on annettava etuustyyppi (Kela-koulumatkatukilippu), oppilaitoksen y-tunnus, nimi ja toimipiste sekä yhteyshenkilön tiedot ja laskutusosoite. Suosittelemme käyttämään toimipisteen yhteissähköpostiosoitetta, jotta kaikki etuussovellusta käyttävät tavoitetaan tarvittaessa paremmin esim. lomien tai sairausvapaiden aikana. Tutustuthan palvelun sopimus- ja käyttöehtoihin huolellisesti.

Vapaaehtoisina tietona voi antaa postiosoitteen sekä Nella-käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnuksen voi rekisteröidä Nella Nettilatauspalvelun aloitussivulla ja aktivoida sähköpostitse saatavalla linkillä ennen asiakkuuden alkamista, mutta muita toimenpiteitä ei saa tehdä ennen, kuin yhteyshenkilölle on ilmoitettu asiakkuuden alkamisesta. Nella-käyttäjätunnuksen ja salasanan tulee olla vain etuussovellusta käyttävien tiedossa.

e-Lomakkeen käsiteltyään Tampereen seudun joukkoliikenne perustaa oppilaitoksen toimipisteelle NellaPro-asiakkuuden ja ilmoittaa siitä sähköpostitse yhteyshenkilölle. Ilmoituksen saatuaan tukeen oikeutettujen tietoja voi alkaa ylläpitää NellaPro-etuussovelluksessa.

NellaPro-etuussovelluksen käyttö

NellaPro-etuussovellukseen kirjaudutaan normaalilla Nella Nettilatauspalvelun aloitussivulla. NellaPro-asiakkaalle rekisteröidyllä käyttäjätunnuksella kirjautuminen ohjautuu Nella Nettilatauspalvelun yritysnäkymään.

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla on hyvä tarkastaa oppilaitoksen tietojen oikeellisuus Tuen tarjoaja -välilehdeltä. Asiakkuuteen vaikuttavat muutokset tulee ilmoittaa viipymättä otsikolla ”Koulumatkatukilippu” Tampereen seudun joukkoliikenteelle sähköpostitse etuuslippu@tampere.fi.

Tuettavat liput valitaan välilehdeltä Tuettavat liput. Lippuun oikeutettujen tiedot tallennetaan Henkilöt -välilehdellä. Lisäys voidaan tehdä manuaalisesti yksi henkilö kerrallaan, massa-ajona csv-lomakkeella tai automaattiajona xml-tiedostona Primus-liittymästä. Kun tiedot on tallennettu, oppilas voi ostaa lipun hänelle asetettujen rajoitusten puitteissa. Oppilaitos vastaa oppilaan henkilötietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta sekä tallennusluvasta.

Lippuun oikeutettujen ohjeistaminen

Oppilaitoksen koulumatkatukilipuista vastaava henkilö ilmoittaa oppilaalle, milloin ja miten lippu on ladattavissa.  Oppilas voi ostaa lipun Nella Nettilatauspalvelusta tai joukkoliikenteen asiakaspalvelusta. Kannattaa suosia Nellan käyttöä, sillä koulujen alkaessa asiakaspalvelu on hyvin ruuhkainen.

Lisätiedot

Yleinen matkustus- ja lippuopastus
joukkoliikenne@tampere.fi otsikolla ”Koulumatkatukilippu”

NellaPro-asiakkuuteen liittyvät tiedustelut
etuuslippu@tampere.fi otsikolla "Koulumatkatukilippu"