Repa

ReittiopasNokian linjoja kilpailutukseen

23.05.2019

Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta on päättänyt järjestää avoimen tarjouskilpailun bruttokustannusperiaatteella linjojen 71 ja 72 liikennepalvelun hankkimiseksi 1.6.2020 alkaen viideksi vuodeksi. Hankintaan sisällytetään optio sopimuksen jatkamisesta enintään kolmella vuodella.

Linjojen 71 (Keho - Nokian asema - Tesoma - Lielahti - Keskustori) ja 73 (Harjuniitty - Nokian asema - Keho) liikennöintisopimus päättyy 31.5.2020. Tänä keväänä päätetyssä Linjasto 2021 -suunnitelmassa linjastorakennetta on muutettu siten, että linjojen 71 ja 73 reittiosuudet Nokian aseman eteläpuolella yhdistetään linjaan 70, ja aseman pohjoispuolella uudeksi linjaksi 71/71K (Harjuniitty - Nokian asema - Tesoma - Lielahti - Keskustori). Linjastorakenne on luontevaa muuttaa jo sopimuskauden päättyessä.

Linjojen 70, 72 ja 74 liikenne siirretään kokonaisuudessaan uudelle linjalle 70. Tällöin linjan 72 (Sammalisto - Vihola - Tampere) liikennöintiin ei ole sopimusta 31.5.2020 jälkeen. Linja 72 sisältyy hyväksyttyyn Linjasto 2021 -suunnitelmaan. Linjan 72 liikenteen hankinta yhdistetään samaan hankintaan linjan 71 kanssa.

Käyttövoimana tarkastellaan fossiilisen dieselin ohella myös muita käyttövoimia. Tätä edellyttävät Tampereen kaupunkiseudun kuntien ilmastositoumukset sekä EU:ssa valmisteilla oleviin joukkoliikenteen päästörajoituksiin valmistautuminen. Linjojen 71 ja 72 tarjouskilpailussa tarjoajilta edellytetään vaihtoehtoiset tarjoukset siten, että toinen tarjoushinta koskee fossiilisella polttoaineella ja toinen uusiutuvalla polttoaineella tuotettavaa liikennettä. Lopullinen valinta tehdään vasta hankintapäätöksen jälkeen, kun voittaneen tarjouksen vaihtoehtoiset hinnat ovat tiedossa.