Repa

ReittiopasJoukkoliikenteen palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksyttiin joukkoliikennelautakunnassa

19.12.2019

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi ensi vuoden palvelu- ja vuosisuunnitelman, joka perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon. Lautakunnan talousarvio sisältää kaupungin talousohjelman tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 0,2 milj. euroa tulojen lisäyksinä. Tämä toteutetaan lippujen hintoja nostamalla.

Joukkoliikennelautakunta vastaa joukkoliikenteen palveluryhmän toimintatuloista ja -menoista sekä investoinneista. Joukkoliikennelautakunnan toimintakate vuonna 2020 on 16,2 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit noin miljoona euroa.

Vuosisuunnitelmassa arvioidaan tulojen lisääntyvän yhteensä 2,9 milj. euroa. Tämä toteutuu lippuhintojen korotuksella, matkustajamäärän kasvaessa ja palvelutasoa nostamalla. Toimintamenojen arvioidaan kasvavan seuraavasti: 1 milj. euroa raitiotien infra- ja hallintovastikkeen sekä kalustovuokran maksaminen; 0,6 milj. euroa raitiotien liikennöitsijän kustannukset; 3,4 milj. euroa kustannustason nousu, joukkoliikennetarjonnan lisäys ja palvelutason parantaminen, häiriöhallinnan kehittäminen ja ICT -kustannusten kasvu; 0,2 milj. euroa kaupunkipyöräjärjestelmä ja MaaS-kehitys (Mobility as a Service, liikkuminen palveluna).

Toiminnan painopisteet ja toimenpiteet vuonna 2020

Lautakunnan talousarvioon sisältyy vuosittaisia toimintaa sitovia tavoitteita. Tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan 2030, joka on valmisteltu Lauri Lylyn pormestariohjelman pohjalta.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle kohdistuu vuonna 2020 yhteensä viisi sitovaa toiminnan tavoitetta: tyytyväisyys palveluihin on parantunut, uusia digitaalisia asiointimahdollisuuksia on otettu käyttöön, joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut kolme prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, talouden tasapainottamisohjelman taloudelliset tavoitteet on saavutettu ja työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelman mukaiset.