Yhteishakemuksella valtionavustusta suurten kaupunkiseutujen lähimaksamiseen

05.08.2020.

HSL-kuntayhtymä hakee valtionavustusta suurten kaupunkiseutujen lähimaksamisen yhteishankkeeseen Tampereen kaupungin puolesta.

Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä esitti vuonna 2018 lisärahoitusta suurille kaupunkiseuduille liikenteen päästövähennyksiin liittyen ja kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen kehittämiseksi. Valtion talousarvion 2020 mukaan valtio avustaa suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittämistä digitalisaation ja liikenteen palveluistumisen edistämiseksi ja energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden edistämiseksi vähintään 3,5 miljoonalla eurolla. Valtion rahoitusta voidaan lisätä hyödyntäen lisätalousarviossa 5.6.2020 myönnettyä koronatukea toimivaltaisille viranomaisille.

Kehittämisrahoitus on tarkoitettu Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle sekä Oulun, Tampereen ja Turun kaupunkiseuduille. Hankkeita voidaan tehdä ja avustusta hakea yhteistyössä useamman toimivaltaisen viranomaisen kanssa, ja yhteishankkeet sekä -hakemukset ovat suositeltavia.

Suurten kaupunkiseutujen kesken on neuvoteltu yhteistyöstä lähimaksun (cEMV) ja tulevaisuuden tunnistepohjaisen maksujärjestelmän (ABT) käyttöönottamiseksi kaupunkiseutujen joukkoliikenteessä. Lähimaksaminen helpottaa joukkoliikenteen käyttöä monille eri matkustajaryhmille, kuten satunnaisille käyttäjille ja turisteille. Samalla rakennetaan alkua lippu- ja maksujärjestelmän tunnistepohjaisuudelle. Valtionavustuksen hakeminen toteutetaan HSL-kuntayhtymän koordinoimana.

Yhteisen lähimaksamisen hankkeen lisäksi Tampereen kaupunki tulee hakemaan tukea omalla hakemuksellaan muihin hankehaun mukaisiin kehittämishankkeisiin.

Joukkoliikenteen kehittämisrahoituksen suurille kaupunkiseuduille on käynnistänyt Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom).

Yhteishakemusmenettely hyväksyttiin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 5.8.2020.

Facebook Twitter Twitter