Joukkoliikennelautakunta hyväksyi vuoden 2017 talousarvioesityksen

29.09.2016.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi 28.9.2016 omalta osaltaan talousarvioesitykset vuodelle 2017. Tavoitteena on nostaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta ja lisätä matkustajamäärää koko kaupunkiseudulla kaksi prosenttia.

Talousarvio perustuu noin 3 prosentin suuruiseen lipputulojen kasvuun. Taksojen korotustarve riippuu matkustajamäärän kasvun tuottamien lisääntyvien lipputulojen suuruudesta. Vuoden 2017 lipunhintojen korotustarvetta arvioidaan kuluvan vuoden lopulla, kun vyöhykejärjestelmäuudistuksen vaikutukset ovat paremmin selvillä. Lautakunta lisäsi päätökseen ponnen, jonka mukaan talousarvion jatkovalmistelussa lähtökohdaksi otetaan enintään kahden prosentin korotus taksoihin.

Joukkoliikenteen hoidon kustannustason nousun ennustetaan jatkuvan maltillisena. Talousarvio on laadittu kustannustason 1,5 prosentin kasvulle. Palvelutarpeen kasvuun on lisätty Tampereella 0,3 miljoonaa euroa ja indeksin kasvuun on varattu 0,7 miljoonaa euroa. Sopijakuntien maksuosuudet lisääntyvät 0,4 miljoonalla eurolla.

Erityisesti Tampereella on kaupunkirakenteen laajenemisen ja kapasiteettiongelmien korjaamiseksi tarvetta tehdä parannustoimia, jotka on rahoitettava lipputuloja lisäämällä. Matkustajamäärän kasvu on tällä hetkellä jopa 5 prosenttia. Lisääntyvä matkustajamäärä edellyttää jo sellaisenaan tarjonnan lisäämistä. Kaupunkirakenteen laajenemisesta johtuvia lisäystarpeita ovat esimerkiksi Tampellan/Ranta-Tampellan alue, muut ydinkeskustan reuna-alueet, Lintuhytti ja Kolmenkulman alue.

Seutuliikenteessä kyetään toteuttamaan liikennetarjonnan lisäyksiä kaikilla suunnilla lukuun ottamatta Oriveden suuntaa, joka ei ole vielä vuoden 2017 aikana joukkoliikennelautakunnan järjestämisvastuulla.

Talousarvion toimintatulot ovat 46, 8 miljoonaa euroa, toimintamenot 60, 1 miljoonaa euroa ja toimintakate -13,3 miljoonaa euroa.

Pormestarin 24.10.2016 julkaistava talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna.

Talousarviovalmistelua on esitelty kuntalaisille yhteistilaisuudessa 23.8.2016. Talousarviovalmistelu ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet kommentoitavana Valmistelufoorumi Valmassa.

Facebook Twitter Twitter