Palveluohjeita Nysse-kuljettajille

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelutilanteissa käyttäydytään ystävällisesti, maltillisesti ja luottamusta herättävästi. Kinastelu, komentelu ja ylimielisyys matkustajaa kohtaan eivät kuulu hyvään palveluun. Työasun tulee olla siisti ja palveluammattiin soveltuva.

Myönteisellä asenteella edistetään matkanteon sujuvuutta, työn mielekkyyttä ja työssä viihtymistä sekä Nysse-toimijoiden yhteisen tavoitteen toteutumista. Matkustaja huomioidaan tervehtimällä itselle sopivalla, kohteliaalla tavalla. Ystävällinen katsekontakti tai nyökkäyskin voi riittää. Matkustajan voi huomioida myös hänen poistuessaan, jos se tuntuu sopivalta. Kaikkien matkustajien sallitaan tarvittaessa poistua myös etuovesta.

Liikennöintialue ja linjareitit tulee pääpiirteittäin tuntea, jotta matkustajaa voidaan opastaa joukkoliikenteen käytössä. Tarvittaessa matkustaja ohjataan ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun.

Matkustajia autetaan tarvittaessa kyytiin nousemisessa ja poistumisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään vanhusten, liikunta- ja näkövammaisten sekä pienten lasten turvallisuuteen. Bussia kallistetaan tarvittaessa (pyörätuolit, vaunut, rollaattorit) ja liikkeelle on hyvä lähteä vasta, kun on varmistettu, että erityisryhmään kuuluva matkustaja on päässyt istumaan tai saanut tarvitsemaansa apua.