Ammattilaisille

Tampereen kaupungin tilaamasta joukkoliikenteestä käytetään nimeä Tampereen seudun joukkoliikenne sekä markkinointinimeä Nysse. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisena toimii Tampereen kaupunki. Kaupunkiseutuun kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti sekä Ylöjärvi.

Kuva: Nyssen toimijat

Päätöksenteko

Päättävä toimielin on Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Lautakuntaan kuuluu 14 jäsentä (7 Tampereelta sekä 1 jokaisesta kaupunkiseudun muusta kunnasta). Kaupunkiseudun ulkopuolella viranomaisena toimii ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus).

Palvelun tilaaja

Tampereen kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue, joukkoliikenteen palveluryhmä

Joukkoliikennejohtaja

Liikennesuunnittelu

Suunnittelupäällikkö

3 joukkoliikenneinsinööriä

2 joukkoliikennelogistikkoa

Suunnittelija

Asiakaspalvelusuunnittelija

Matkapalvelut

Asiakaspalvelupäällikkö

Palveluvastaava

Palveluassistentti

2 suunnittelijaa (maksujärjestelmä)

5 asiakaspalvelusihteeriä

Viestintä ja markkinointi

Viestintäsuunnittelija

Palvelun tuottajat

Liikennepalvelun tuottavat yksityiset liikennöitsijät sekä Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos (TKL). Liikennepalveluiden tuotanto kilpailutetaan sopimuskausittain. Operointi tapahtuu Nysse -kattobrändin alla.

Maksu- ja infojärjestelmän palvelut tilataan kilpailutusten myötä eri toimijoilta.

Tavoitteet vuodelle 2021

+

Joukkoliikenne on osa sujuvia matkaketjuja.
+ Informaatio on ajantasaista ja helposti saatavilla.
+ Toimintaamme ohjaa asiakaslähtöinen palveluasenne.
+ Liput ovat helppokäyttöisiä ja houkuttelevasti hinnoiteltu.
Joukkoliikenne on sujuvin matkustusmuoto toiminta-alueemme ydinseudulla. Olemme matkalla älykkään, kestävän ja turvallisen liikkumisen edelläkävijäksi. Nyssen brändi on tunnettu ja mielikuvaltaan positiivinen. Joukkoliikenteen markkinaosuus jatkaa kasvuaan. Palvelua tuotetaan kustannustehokkaasti ja päästöjen määrä pienenee.