Päätös yksinoikeudensuojasta

Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta on vahvistanut joukkoliikenteen seudulliset palvelutasotavoitteet 9.12.2011 § 98. Määritetyllä palvelutasolla tavoitellaan muun muassa monilukuisempia ja edullisempia palveluita kuin syntyy pelkästään markkinoiden ehdoilla. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1370/2007, PSA, palvelusopimusasetus 1 artikla, 1 kohta). Näin ollen joukkoliikennelautakunta, ja sitä ennen yhdyskuntalautakunta, on päättänyt järjestää joukkoliikenteen PSA:n mukaisesti.

Päätökset joukkoliikenteen järjestämisestä on tehty kunnittain:

  • Tampere, Yhdyskuntalautakunta 17.11.2009, §39
  • Pirkkala, Joukkoliikennelautakunta 15.8.2012, §72
  • Kangasala, Joukkoliikennelautakunta 17.1.2013, §40
  • Lempäälä, Joukkoliikennelautakunta 17.1.2013, §41
  • Nokia, Joukkoliikennelautakunta 17.1.2013, §42
  • Vesilahti, Joukkoliikennelautakunta 17.1.2013, §43
  • Ylöjärvi, Joukkoliikennelautakunta 3.6.2015, §48


Liikennepalvelulain (320/2017) III osan 3.luvun 10 §:n mukaan joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen voi päättää henkilöliikenteen palveluiden järjestämisestä palvelusopimusasetuksen mukaisesti ja yksinoikeuden antamisesta. Liikennepalvelulain siirtymäsäännösten mukaan ennen lain voimaan tuloa tehdyt hankintasopimukset säilyvät voimassa sopimuksen mukaisesti. Tampereen seudulla näitä sopimuksia koskee yksinoikeudensuoja.

Linjat, reitit ja alueet

Yksinoikeudensuoja koskee seudullisen joukkoliikenneviranomaisen järjestämää liikennettä Tampereen, Pirkkalan, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alueilla.

Yksinoikeudensuojassa olevat aikataulut ja reitit löytyvät osoitteesta joukkoliikenne.tampere.fi/aikataulut-ja-reitit ›

Tampereen kaupunki
Seudullinen joukkoliikenneviranomainen