Uuden informaatiojärjestelmän palvelusopimus hyväksyttiin

31.05.2018

Joukkoliikennelautakunta hyväksyi TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa tehdyn palvelusopimuksen joukkoliikenteen reaaliaikaiseen matkustajainformaatiojärjestelmään liittymisestä kokouksessaan 30.5.2018.

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy on hankkinut alkuvuonna 2018 kilpailuttamalla reaaliaikaisen matkustajainformaatiojärjestelmän osakkaidensa käyttöön. Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmää ollaan ottamassa käyttöön Tampereen kaupunkiseudun lisäksi Kuopion, Jyväskylän, Lahden, Joensuun ja Lappeenrannan seuduilla. Järjestelmän toimittaa Mattersoft Oy.

Tampereen kaupunkiseudulla nykyisin käytössä olevan reaaliaikaisen matkustajainformaatiojärjestelmän palvelusopimus CGI Suomi Oy:n kanssa loppuu lokakuussa 2019 ja nyt toteutettava infojärjestelmä korvaa nykyisen järjestelmän taustajärjestelmäosion. Uusi järjestelmä sisältää nykyisen järjestelmän toiminnallisuuksien lisäksi paremmat työkalut liikenteen hallintaan häiriö- ja poikkeustilanteissa sekä automaattisena toimintona suoraan asiakkaille että liikenteen ohjauskeskuksen käyttöön. Uusi järjestelmä mahdollistaa nykyistä automatisoidummat järjestelmien ylläpito- ja hallintatyöt. Uusi järjestelmä on kustannuksiltaan nykyistä edullisempi.

Tampereen kaupunki investoi järjestelmään 500 000 euroa, ja järjestelmän käyttöönoton jälkeen kuukausimaksu on aloituslaajuudessaan 19 200 euroa/kk. Nykyisen informaatiojärjestelmän vastaava kuukausikustannus on noin 55.000 euroa.

Palvelun sopimuskauden pituus on 5 vuotta, jonka jälkeen se jatkuu vuoden kerrallaan toistaiseksi, mikäli sopimusta ei irtisanota.