Tampereen seudun joukkoliikenteen tietojärjestelmiä uudistetaan

19.06.2017

Tampereen seudun joukkoliikenteen maksu-, info- ja suunnittelujärjestelmiä ollaan uudistamassa. Hankintojen valmistelu on alkanut keväällä 2017. Uusi infojärjestelmä on käytössä viimeistään loppuvuodesta 2019 ja uusi maksujärjestelmä viimeistään vuonna 2020. Uuden suunnittelujärjestelmän kilpailutus tapahtuu syksyllä 2017 ja käyttöönotto vuonna 2018.

Infojärjestelmän kautta joukkoliikenteen käyttäjille tarjotaan reaaliaikaista tietoa joukkoliikenteestä, esimerkiksi missä matkustajan odottama bussi tällä hetkellä sijaitsee, ja koska se on saapumassa pysäkille. Lisäksi infojärjestelmän avulla annetaan busseille liikennevaloetuuksia, jotka lisäävät joukkoliikenteen täsmällisyyttä ja lyhentävät ajoaikoja. Maksujärjestelmä hoitaa matkustamiseen liittyvän rahaliikenteen.

Tulevassa infojärjestelmässä nykyiset ominaisuudet säilyvät, mutta niiden lisäksi esimerkiksi poikkeus- ja häiriötilanteista tuodaan enemmän reaaliaikaista tietoa matkustajille. Maksujärjestelmässä taas siirrytään uuteen tunnistepohjaiseen järjestelmään, joka tarkoittaa sitä, että maksamiseen voisi käyttää muutakin tunnistetta kuin nykyistä matkakorttia (esimerkiksi viivakoodia tai matkapuhelimen NFC-toimintoa). Uusi järjestelmä mahdollistaa myös joustavamman hinnoittelun, esimerkiksi kampanja-alennukset tiettyinä päivinä, sekä joukkoliikenteen lippujen myymisen osana muiden toimijoitten palveluita (esimerkiksi nk. liikenne palveluna -toimijat).

Suunnittelujärjestelmän avulla suunnitellaan joukkoliikenteen reitit ja aikataulut. Nykyinen suunnittelujärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2001. Suunnittelujärjestelmän käyttäminen vaatii paljon manuaalista työtä, jonka uudemmissa järjestelmissä voisi automatisoida.

Uudistusprojekti on osa Tampereen kaupungin digiohjelmaa, joka käynnistyi keväällä 2017. Digiohjelman visiona on, että vuonna 2025 Tampereella kaikki käyttävät ensisijaisesti digitaalisia palveluita. Kaupungin tavoitteena on uudistaa kaupunkia ja palveluita asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti.