Tampereen raitiotien infran rakentamiseen neljä tarjoajaa

20.01.2015

Tampereen raitiotien infran rakentamisen jatkoneuvotteluihin on valittu neljän tarjouksen jättänyttä ehdokasta. Tampereen kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina 19.1.2015.

Raitiotien allianssikilpailun neuvottelumenettelyyn valitut ehdokkaat ovat Ehdokasryhmittymä TamRa (Destia Oy, Siemens Osakeyhtiö ja SITO Oy), Gulermak, Ehdokasryhmittymä TRALA (Lemminkäinen Infra Oy, Ramboll Finland Oy, Alstom Transport SA ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy) ja Ehdokasryhmittymä TRALLI (VR Track Oy, YIT Rakennus Oy ja Pöyry Finland Oy).

Soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokasryhmittymiä oli viisi kappaletta. Ehdokasryhmittymien ilmoittamat referenssikohteet pisteytettiin osallistumispyynnössä kuvatulla tavalla. Valinta tehtiin pisteytyksen perusteella.
Allianssihankintaan sisältyy muun muassa raitiotieradan, ratateknisten järjestelmien ja varikon suunnittelu ja rakentaminen, niihin liittyviä tie- ja katujärjestelyjä sekä johto- ja laitesiirtoja.

Kaupunginhallitus päätti 10.11.2014, että Tampereen kaupunkiraitiotien toteutus- ja hankintamalliksi valitaan infrarakentamisen kokonaistoimitus allianssimallilla ja että raitiovaunukalusto kilpailutetaan erillisenä hankintana. Vaunutoimittajan haku alkoi viikko sitten.
Allianssi tarkoittaa toteutusmuotoa, jossa hankkeen riskit ja hyödyt jaetaan etukäteen sovitulla tavalla kaikkien osapuolten kesken. Hankintamenettelynä on neuvottelumenettely, jossa neuvoteltavien tarjousten määrää rajoitetaan asteittain. Lopullinen valinta infran rakentajasta on tarkoitus tehdä ensi kesänä.
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.6.2014 raitiotien yleissuunnitelman ja päätti, että hankkeessa voidaan siirtyä kehitysvaiheeseen. Varsinainen rakentamispäätös tehdään valtuustossa vuonna 2016.

Raitiotie suunnitellaan ja rakennetaan vaiheittain yhteysväleille Hervanta–keskusta, keskusta–TAYS ja keskusta–Lentävänniemi. Raitiotien toteutus ja sen vaiheistus suunnitellaan tarkemmin allianssin kehitysvaiheessa.

Tavoitteena on, että rakentaminen voi alkaa 2016–2017 ja ensimmäisen vaiheen liikennöinti 2018–2019.