Tampereen joukkoliikennekyselyyn vastattiin ahkerasti

21.06.2016

Tampereen seudun joukkoliikenne järjesti 2015 loppuvuodesta kyselyn, jossa kartoitettiin matkakohteita Tampereen keskustassa sekä joukkoliikenteen parhaimpia, huonoimpia ja kokonaan puuttuvia yhteyksiä. Kysely oli avoinna 3.11.2015 - 10.12.2015. Vastaajia kyselyllä oli yhteensä noin 980. Kyselyssä sai myös merkitä kohteita ja reittejä kartoille, ja karttamerkintöjä tuli lähes 4000.

Vastaajat jakautuivat melko tasaisesti miehiin ja naisiin. Vastaajien kaupunginosista nousivat hieman muita enemmän edustetuiksi Hervanta, Kaleva, Kaukajärvi, Keskusta, Tammela ja Vuores. Noin puolet vastaajista oli 21-40 -vuotiaita. Vastaajista kaksi kolmesta ilmoitti käyttävänsä joukkoliikennettä useammin kuin kerran viikossa.

Runkolinjoilla parhaat yhteydet

Kyselyssä tiedusteltiin matkan määränpäitä Tampereen keskustassa kulkumuodon mukaan: eniten vastauksia kertyi (n=1622 karttamerkintää) bussilla tehtävistä matkoista, joissa määränpäät keskittyivät vahvasti Hämeenkadun lähiympäristöön. Henkilöautolla, kävellen ja pyörällä tehtyjen matkojen määränpäät hajaantuivat selvästi enemmän ydinkeskustan reuna-alueille. Pyörillä liikuttaessa painottuivat yliopisto ja kirjasto.

Ydinkeskustan ulkopuolella parhaat linja-autoyhteydet nähtiin olevan runkolinjojen (linjat 1-10), erityisesti linjojen 1,3, ja 9 reiteillä. Vastaavasti huonoimmat yhteydet keskustaan karttakyselyn mukaan olivat Hatanpäältä, Vuoreksesta ja Hervannasta. Keskustasta puuttui liikenneyhteyksiä Tampereen valtatiellä, Hämeenpuistossa, Rautatienkadulla ja Satakunnankadulla.

Maksamisen helpottamista toivottiin

Kysymyksessä joukkoliikenteen käytön lisäämisen edellytyksistä oli tunnistettavissa muutama pääasiallinen aihe: vuorovälien ja päällekkäisten linjojen porrastaminen: yövuoroja toivottiin enemmän. Lisäksi toivottiin hintojen alentamista ja uusia yhteyksiä ja monipuolisempia reittejä. Tähän liittyy myös matka-ajan ja matkan sujuvuuden parantaminen.

Alla on poimintoja vastaajien esille tuomista teemoista joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi:

  • Maksujärjestelmän kehittäminen. Maksujärjestelmiä toivottiin monipuolistettavan esim. luottokortilla maksamisen ja mobiililippujen suuntaan. Maksamista helpottaisi myös toisen maksulaitteen sijoittaminen bussin keskisillalle. Lippuautomaatit Keskustorilla ja rautatieasemalla niin ikään helpottaisivat lippujen ostamista.
  • Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen. Ratikan rakentamista toivottiin, myös jatkosuuntia Kangasalle ja Pirkkalaan toivottiin nopeasti toteutettaviksi. Ratikan ohella lähijunaliikenteen käynnistäminen nousi esille: esimerkiksi Nokialle, Ylöjärvelle ja Kangasalle toivottiin lähijunayhteyttä.
  • Yhteydet ja pysäkit. Tampereen yliopiston alueen joukkoliikennetarjontaa haluttiin paremmaksi, ja linjalle 5 odotettiin lisävuoroja. Keskustorin pysäkkejä pidettiin sekavina. Yhtenä kehittämisalueena nähtiin myös kaupungin länsipuolen yhteydet keskustan kautta.

Joukkoliikenne sai myös ruusuja

Joukkoliikenteen kehittämiskohteista mainittakoon, että joidenkin kuljettajien ajotyyliin toivottiin parannusta. Osassa busseista toivottiin lattian laskemista lastenvaunuille sopivaksi.

Kysely tuotti myös positiivista palautetta: Tampereella on pääosin hyvin toimiva joukkoliikenne, jota liikennöidään uudella ja ympäristöystävällisellä kalustolla. Uudet pysäkkikatokset saivat myös kiitosta, samoin Repa-reittiopasta ja aikatauluaineistoja pidettiin hyvinä.

Linkki tutkimustuloksiin ja -raporttiin