Tampereelle haetaan tarkastusmaksulupaa

11.03.2016

Tampereen kaupunki on hakenut liikenne- ja viestintäministeriöltä oikeutta joukkoliikenteen tarkastusmaksun perimiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö käsittelee asian kevään aikana.

Parhaillaan ovat käynnissä neuvottelut Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän kanssa siitä, että HSL hoitaisi käytännön tarkastustoiminnan Tampereen kaupunkiseudulla. HSL hoitaa tällä hetkellä oman alueensa lisäksi tarkastustoiminnan valtakunnan rautatieliikenteessä. Sopimuksen on tarkoitus astua voimaan niin, että varsinainen tarkastustoiminta voisi käynnistyä kesällä 2016.

Lipputarkastustoimintaa on perusteltua lisätä nykyiseltä tasolta merkittävästi, kun joukkoliikenteen toiminta laajenee koko kaupunkiseudulle ja uusi vyöhykejärjestelmä otetaan käyttöön 6.6.2016.

HSL perii tällä hetkellä tarkastusmaksuna 80 euroa ilman asianmukaista matkustusoikeutta kulkevalta. Tampereen seudulla maksu tulee oletettavasti olemaan samaa suuruusluokkaa kuin HSL:n tarkastusmaksu.