Suositus vyöhykemaksujärjestelmäksi lähetettiin lausuntokierrokselle kuntiin

30.04.2015

Esitys lippu- ja tariffijärjestelmäksi 6.6.2016 alkaen hyväksyttiin periaatteiltaan maksujärjestelmän teknisen määrittelyn lähtökohdaksi. Asiasta päätettiin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 29.4.2015.

Ennen päätöstä yksityiskohdista eli vyöhykerajojen sijainnista, lipputyypeistä ja asiakasryhmistä sekä hinnoitteluperiaatteista pyydetään sopijakuntien kaupungin- ja kunnanhallituksilta lausunnot suosituksesta kaupunkiseudun joukkoliikenteen asiakashinnoitteluperiaatteiksi 6.6.2016 alkaen. Lausuntokierroksen jälkeen asiasta tehdään varsinainen päätös kesäkuun kokouksessa.

Suositus Tampereen seudun tariffijärjestelmäksi