Pirkanmaan Tilausliikenne voitti linjojen 9, 17, 20 ja 25 liikennöinnin

21.12.2017

Sopimus linjojen 9 (Annala-Keskustori), 17 (Vehmainen-Keskustori-Kalkku) ja 20 (Hikivuori-Keskustori-Lamminpää) sekä linjan 25 (Janka-Keskustori-Tahmela) liikennöinnistä tehdään hankintakilpailun perusteella Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:n kanssa. Hankinnan kilpailutti Tuomi Logistiikka Oy.

Sopimukset laaditaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

Linjojen 9, 17 ja 20 osalta sopimuskausi kestää elokuuhun 2023. Sopimusta on mahdollista jatkaa 1+1+1 vuoden optiokausilla.

Linjan 25 sopimuskausi kestää elokuuhun 2021 asti. Palveluntuotanto tulee käynnistää 9.8.2018. Sopimusta on mahdollista jatkaa yhden vuoden optiokaudella. Mahdollisista optiokausien ja optioiden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimukset on allekirjoitettu.