Oriveden joukkoliikenteen järjestämistavasta suositus

19.11.2015

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta suosittelee Oriveden kaupungille joukkoliikenteen järjestämistä 6.6.2016 alkaen EU:n palvelusopimusasetuksen (1370/2007/EY) mukaisesti. Oriveden kaupungilta pyydetään esitys joukkoliikenteen järjestämistavasta ja sen rahoittamisesta. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskukselta pyydetään lausunto suosituksesta.

Palvelusopimusasetuksen (PSA) mukainen liikenne on viranomaisen määrittelemää liikennettä. Palvelu ostetaan hankintasäännösten mukaisesti pääsääntöisesti avoimella tarjouskilpailulla tai voidaan järjestää viranomaisen omana tuotantona. PSA:n mukaiseen liikenteeseen sisältyy käytännössä aina julkista tukea. Tässä mallissa viranomainen määrittelee osan tai kaikki lipputuotteet ja niiden asiakashinnat sekä vastaa tiedottamisesta. Sopimusmallista riippuen reitit ja aikataulut voi suunnitella joko viranomainen tai liikennöitsijä, tai suunnittelu tehdään viranomaisen ja liikennöitsijän yhteistyönä.