Opiskelijaoikeuden ehdot muuttuneet

08.08.2016

Opiskelijat ovat oikeutettuja alennuksiin Tampereen seudun joukkoliikenteessä tietyin ehdoin. Alennuksen saa arvolipulla maksetusta yksittäisen matkan hinnasta sekä 30 vuorokauden kausilipun hinnasta. Henkilökohtaisen opiskelija-alennuksen saa nyt valintansa mukaan kahdelle-kuudelle vyöhykkeelle (A-F).

Opiskelijaetuuteen oikeutettujen määrä on kasvanut, sillä nyt sen piirissä ovat Tampereen ja Pirkkalan lisäksi Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Vesilahdessa ja Ylöjärvellä asuvat (kotikunta) opiskelijat. Toissijainen osoite ei kuitenkaan oikeuta opiskelija-alennukseen.

Opiskelijaetuus koskee niitä opiskelijoita, jotka opiskelevat päätoimisesti lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, yliopistossa tai korkeakoulussa ja joiden opiskelu johtaa ammattiin tai tutkintoon (lukuvuoden pituus vähintään 8 kuukautta). Opiskelija-alennuksen piiriin eivät kuulu työvoimapoliittisessa tai oppisopimuskoulutuksessa olevat, kansanopistoissa opiskelevat, valmentaviin koulutuksiin osallistuvat ja ulkomailla opiskelevat.

Alle 25-vuotiaat matkustavat nuorten lipuilla, jotka ovat saman hintaisia kuin opiskelijahintaiset liput. Opiskelija-alennus myönnetään siis vain aikuisten ikäryhmään kuuluvalle (25-vuotiaat ja tätä vanhemmat). Jos opiskelija on täyttänyt jo 30 vuotta, hän on oikeutettu opiskelija-alennukseen vain, jos hänelle on myönnetty myös Kelan opintotuki.

Esimerkiksi lukiossa opiskelevan kannattaa ikäryhmästä riippumatta tiedustella oppilaitoksestaan Kelan koulumatkatukea, jos koulumatkan pituus ylittää 10 kilometriä ja siitä vähintään 5 kilometriä matkustaa Tampereen seudun joukkoliikenteen bussilla.

Koska henkilökohtaiset liput ladataan aina henkilökohtaiselle matkakortille, edellytyksenä sen saamiseen on suomalainen henkilötunnus.

Alennukset tulee päivittää matkakortille lukuvuosittain asiakaspalvelussa. Mukaan tarvitaan henkilöllisyystodistus, opiskelijajärjestön opiskelijakortti tai oppilaitoksen täyttämä Tampereen seudun joukkoliikenteen opiskelijatodistus sekä 30 vuotta täyttäneiltä lisäksi myönteinen Kelan opintotukipäätös.

Alennukset ovat voimassa lukuvuoden pituudesta riippuen syys- tai joulukuun loppuun (tai kunnes opiskelija täyttää 30 vuotta). Voimassaolon päätyttyä matkakortti muuttuu automaattisesti normaaliksi aikuisen matkakortiksi.