Linjan 115 liikennöitsijäksi vaihtuu kilpailutuksen perusteella Väinö Paunu Oy

19.02.2020

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen seudun joukkoliikenteen toimeksiannosta tarjouksia linjan 115 (Järvensivu - Pispalanharju) hankinnasta kolmen vuoden sopimuskaudelle. Liikennöinti alkaa 1.6.2020, ja siihen sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella yhden vuoden optiokaudella.

Hankintamenettely oli avoin, ja kyseessä oli EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Tilausliikenne Atro Vuolle Oy ja Väinö Paunu Oy.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Sopimus linjan 115 hankinnasta tehdään Väinö Paunu Oy:n kanssa.