Liikkumisen väheneminen näkyy huhtikuun tilinpäätösennusteessa

17.06.2020

Korona-epidemia on vähentänyt merkittävästi joukkoliikennepalvelujen käyttöä, kun epidemian vuoksi asetetut rajoitukset ovat vähentäneet ihmisten liikkumista.

Joukkoliikenteen toimintatuotot olivat tammi-huhtikuussa 4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienemmät. Toimintakulut ovat toteutuneet 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, sillä epidemian vuoksi on joukkoliikennettä pyritty osittain sopeuttamaan alentuneeseen palvelun kysyntään.

Huhtikuun tilinpäätösennusteessa toimintakatteen arvioidaan koronan vaikutuksesta jäävän 7,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikommaksi. Pienentyneiden lipputulojen vuoksi tuotot ovat jäämässä arviolta 10,5 milj. euroa pienemmäksi. Toisaalta kulujen arvioidaan jäävän 3,4 milj. euroa suunnitellusta, kun palvelua on sopeutettu pienempään matkustajamäärään. Investoinnit ovat toteutumassa ennakoidusti.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kirjatuin toimenpitein. Joukkoliikenteen tavoitteista liikkumisen palveluiden ja matkaketjujen kehittämisen arvioidaan toteutuvan vain osittain. Syynä on joukkoliikenteen maksujärjestelmäuudistuksen suunniteltua hitaampi eteneminen. Lisäksi työntekijäkokemusmittauksia ei ole korona-tilanteen vuoksi vielä toteutettu.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2020 hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 17.6.2020.