Lautakunta päätti linjojen 14, 15, 35 ja 55 liikennöinnistä

22.03.2018

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti kokouksessaan 22.2.2018 joukkoliikenteen palvelutasosta talviaikataulukaudella 2018-2019 lukuun ottamatta linjoja 14, 15, 35 ja 55, joiden osalta suunnitelma palautettiin valmisteluun.

Linjat 14, 15 ja 35

Joukkoliikenne laati vaihtoehtoisen suunnitelman linjojen 14, 15 ja 35 reiteiksi, ja sekä ensimmäinen, edellisessä lautakunnan kokouksessa käsiteltävänä ollut vaihtoehto että uusi ns. kakkosversio olivat joukkoliikenteen nettisivuilla kommentoitavina. Palautetta saatiin sekä version 1 että version 2 puolesta ja vastaan.

Joukkoliikenteen oman asiantuntija-arvion ja saadun palautteen pohjalta valmistelussa todettiin version 1 olevan kokonaisuuden kannalta paras kompromissi. Raitiotien rakentaminen muuttaa Tampereen keskustan katujen välityskykyä ja rajoittaa joidenkin ajoreittien käytettävyyttä. Yksi merkittävä reunaehto tulevien bussireittien suunnittelussa on Hämeenkadun itäpään välityskyvyn väheneminen bussiliikenteen osalta. Se hankaloittaa vaihdottomien bussiyhteyksien järjestämistä kaikilta alueilta Hämeenkadulle ja Keskustorille, mutta mahdollistaa toisaalta joukkoliikenteen palveluiden laajentamisen kattamaan laajemmat alueet keskustan pohjois- ja eteläosista.

Lautakunta päätti hyväksyä version 1 siten muutettuna, että Pispalanharjun liikenne turvataan jatkamalla linjan 31 reittiä Pyynikintorilta Pispalanharju 2 -pysäkille (pysäkin nro 2028, toiseen suuntaan mentäessä Pispalanharju 1, nro 2021).

Linjan 14 reitti Pere - Keskustori säilyy entisellään. Linja jatkaa Keskustorilta Reuharinniemeen nykyistä linjan 35 reittiä.

Linjan 15 aiempi reitti Petsamo - Keskustori siirtyy reitille Petsamo - rautatieasema - Järvensivu. Tammelassa liikennöidään Kullervonkadun ja Erkkilänsillan kautta Rautatienkadulle, josta jatketaan Järvensivuun. Linjan 15 osalta tarkistetaan lauantain aikataulujen tarjonta vastaamaan kysyntää.

linja 14: Pere - Keskustori - Reuharinniemi
linja 15: Petsamo - rautatieasema - Järvensivu
linja 31: Korkinmäki - Pyynikintori - Pispalanharju
linja 35: Multisilta - Keskustori

Linja 55

Linjan 55 osalta päätettiin jos edellisessä kokouksessa ehdotetun mukaisesti, että Rautialantietä ei liikennöidä Vesilahden terveyskeskukselta länteen päin, vaan Narvaan menevät vuorot ajetaan kääntäen auto takaisin tulosuuntaan Vesilahden terveyskeskuksella. Ratkaisu on Vesilahden kunnanhallituksen 15.1.2018 tekemän päätöksen mukainen.

Päätökset tehtiin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 21.3.2018.