Kesän 2016 palvelutaso päätettävänä joukkoliikennelautakunnassa

11.01.2016

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää keskiviikkona 13.1.2016 kesän 2016 palvelutasosta. Kesäliikennekausi alkaa 6.6. ja päättyy 7.8.2016. Joukkoliikenneyksikön tekemässä palvelutasosuunnitelmassa on esitetty koko Tampereen joukkoliikenteen järjestämä liikenne Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven alueilla.

Merkittävimpiä esitettäviä muutoksia kesäkauteen 2015 verrattuna ovat linjojen 8, 12, 13 ja 27 reittimuutokset sekä jo aiemmin joukkoliikennelautakunnassa päätetyt ja kilpailutetut Ylöjärven suunnan linjojen 80, 81, 83, 84 ja 85 reitit.

Suunnitelmassa kaikki linjan 8 vuorot ajetaan Atalan päätepysäkille. Risson aluetta palvelemaan muodostetaan uusi linja 37 Ryydynpohja - Finlayson - Sammon valtatie - Risso. Se korvaa linjan 27 Ryydynpohjassa. Linja 13 lyhennetään liikennöimään Pyynikintorin ja Hermian välillä. Linjan uudeksi numeroksi tulee 6 ja vuorotarjontaa lisätään talvikaudesta 2016–2017 alkaen vastaamaan runkolinjatasoa. Lamminpäässä linjan 13 korvaa linja 12 Lamminpää - Keskustori - Hallila. Linja liikennöi osuuden Lamminpää - Keskustori nykyistä linjan 13 reittiä ja osuuden Keskustori - Hallila linjan 12 nykyistä reittiä. Vuorentaustan alueella linjan 13 korvaa linja 81. Irjalassa linjan 27 korvaa linja 80.

Perjantaisin yöliikennettä jatketaan suunnitelman mukaan linjoilla 1, 3, 4 / 4Y, 6, 8, 9, 17, 28Y, 40, 50, 70 (sekä liityntälinjat 71 ja 73) sekä 80 noin kaksi tuntia normaalin arkipäivän liikennettä myöhempään. Talvikaudella ruuhka-ajan tarjontaa täydentävillä linjoilla 38, 74, 21Y ja 35Y sekä koululaislinjoilla 44, 46 ja 63 ei liikennöidä lainkaan kesäaikataulukaudella 6.6.-7.8.2016.

Linjat 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 17, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 40, 45, 47, 50, 55, 65, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 90, 91 ja 92 liikennöidään samalla reitillä ja palvelutarjonnalla kuin kesällä 2015.

Linjoille esitetyt muutokset (kesään 2015 verrattuna) tiivistettyinä:

 • Linja 1 liikennöidään sunnuntaisin päivällä 20 min vuorovälillä aiemman 30 min vuorovälin sijaan.
 • Linja 4Y ajaa kesällä 2016 keskustassa samaa reittiä kuin talvikaudella 2015–2016 Hatanpään valtatietä Itsenäisyydenkadun sijaan. Hervannasta tultaessa linja kulkee reittiä Insinöörinkatu - Hervannan valtaväylä.
 • Uusi linja 6 korvaa aikaisemman linjan 13 tarjonnan välillä Hermia-Pyynikintori. Linjan reitti kulkee Hermiasta Tieteenkadun, Lukonmäen ja Messukylän kautta Pyynikintorille.
 • Linjan 8 reittiä muutetaan niin, että linjan itäpäässä kaikki vuorot ajetaan Atalan päätteelle asti. Linja ei käy enää Rissossa.
 • Linjan 9 Kaipasen päätepysäkiltä / -lle liikennöitäviä vuoroja lisätään niin, että jatkossa noin puolet vuoroista liikennöi Maustekadulle ja puolet Kaipaseen.
 • Linjan 12 reitti muuttuu. Linja ajaa nykyisen Hallila - Keskustori reitin lisäksi edelleen Keskustorilta Tesoman ja Tohlopin kautta Lamminpäähän nykyisen linjan 13 reittiä.
 • Linjan 13 liikenne päättyy ja liikenne korvataan linjoilla 6, 12 ja 81.
 • Linjalla 20S 20 ei ajeta Rautatieasema-Särkänniemi väliä. Linjan pääte säilyy talvikauden 2015–2016 kaltaisesti Pyynikintorilla.
 • Linjan 27 liikenne päättyy ja liikenne korvataan linjoilla 37 (Ryydynpohja- Finlayson väli) ja 80 (Irjala- Keskustori väli).
 • Uusi linja 37 aloittaa liikennöinnin Rissosta Kalevan kautta Ryydynpohjaan. Linja 37 korvaa poistuvan linjan 27 tarjonnan Ryydynpohjassa.
 • Linjan 41 liikenne siirtyy kokonaisuudessaan Tampereen joukkoliikenteen tilaamaksi liikenteeksi. Ei merkittäviä muutoksia vuorotarjonnassa.
 • Linjan 79 liikenne siirtyy kokonaisuudessaan Tampereen joukkoliikenteen tilaamaksi liikenteeksi. Liikenne lakkautetaan reittiosuudella Linnavuori - Mouhijärvi (2 vuoroa).
 • Reittiosuudella Tampere - Linnavuori vuorotarjonta säilyy kesäkauden 2015 kaltaisena.
 • Uusi linja 80 aloittaa 6.6. alkaen. Linja liikennöi Irjalasta Keskustorin kautta Ylöjärven Soppeenmäkeen ja edelleen Haavistolle.
 • Uusi linja 81 linja aloittaa 6.6. alkaen. Linja liikennöi Keskustorilta Vuorentaustan kautta Asuntilaan.
 • Uusi linja 83 aloittaa 6.6. alkaen. Linja liikennöi Ylöjärven Soppeenmäen ja Metsäkylän välillä.
 • Uusi linja 84 aloittaa 6.6. alkaen. Linja liikennöi Ylöjärven Soppeenmäestä Takamaalle.
 • Uusi linja 85 aloittaa 6.6. alkaen. Linja liikennöi Ylöjärven Soppeenmäestä Mutalaan/Kuruun.