Joukkoliikenteen vuosisuunnitelma hyväksyttiin seudun joukkoliikennelautakunnassa

19.01.2017

Tampereen seudun joukkoliikenteen vuosisuunnitelma 2017 hyväksyttiin kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 18.1.2017. Suunnitelman mukaan kuluvan vuoden aikana ei toteuteta viime vuosien kaltaisia suuria linjasto- tai hintamuutoksia.

Kasvavaan kysyntään pyritään vastaamaan taloudellisten resurssien puitteissa kustannustehokkaasti, sillä talousarvio 2017 ei mahdollista merkittäviä palvelujen lisäämisiä. Vuoden aikana toteutetaan koko kaupunkiseudun palvelutason määrittelyprosessi, jonka tulokset ovat käytettävissä seuraavien vuosien taloussuunnitteluprosesseissa.

Joukkoliikenteen kustannusnousu jatkuu maltillisena. Talousarvio on laadittu kustannustason 1,5 prosentin kasvulle. Kustannustason nousu kompensoidaan hieman alle 2 prosentin keskimääräisellä hinnan nousulla. Joukkoliikenteen hintoja korotettiin 1.1.2017 alkaen.

Palvelutarjonta kyetään ylläpitämään pääosin vuoden 2016 tasolla. Eritysti Tampereella on kaupunkirakenteen laajenemisen ja kapasiteettiongelmien korjaamiseksi tarvetta tehdä parannustoimia, jotka talousarvion mukaisesti on rahoitettava lipputuloja lisäämällä. Lisääntyvä matkustajamäärä edellyttää jo sellaisenaan tarjonnan lisäämistä. Kaupunkirakenteen laajenemisesta johtuvia lisäystarpeita ovat esimerkiksi Tampellan/Ranta-Tampellan alue, muut ydinkeskustan reuna-alueet, Lintuhytti ja Kolmenkulman alue. Seutuliikenteessä kyetään toteuttamaan tarjonnan lisäystä Lempäälän-Vesilahden suunnalla. Muualla on arvioitava palvelujen uudelleen kohdentamisia.

Kaupunkistrategiassa on asetettu valtuustokauden tavoitteeksi kasvattaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus nykyisestä 19 prosentista 22 prosenttiin. Matkustajamäärän kasvu edellyttäisi valtuustokauden aikana keskimäärin 4-5 prosentin kasvua vuosittain. Talousarviovuonna 2017 tähän näyttäisi olevan mahdollisuuksia kesän 2016 muutosten positiivisten vaikutusten johdosta. Sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2017 on asetettu 2 prosentin kasvu matkustajamäärissä koko kaupunkiseudulla.