Joukkoliikennelautakunta hyväksyi vuoden 2019 talousarvioesityksen

13.09.2018

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2019 talousarvioesityksen keskiviikkona 13.9. Joukkoliikennelautakunnan talousarviovalmistelussa on noudatettu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Lisäksi talousarvioon on sisällytetty kaupunginhallituksen kehyspäätöksen liitteenä esitetyt toimenpiteet.

Joukkoliikennelautakunnan toimintakate vuonna 2019 on -13,424 miljoonaa euroa. Toimintakate poikkeaa +0,05 milj. euroa kaupunginhallituksen hyväksymän talousarviokehyksen mukaisesta joukkoliikennelautakunnan toimintakatteesta, joka on -13,474 miljoonaa euroa. Poikkeama johtuu kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnalle kaupunginhallituksen kehyspäätöksessä osoitetun 0,500 milj. euron menojen säästön (digitaalisten palveluiden lisääminen, v. 2020 toimenpiteiden aikaistus) kohdentamisesta 0,05 milj. euron osalta joukkoliikennelautakunnalle. Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointien esitys vuonna 2019 on -1,200 milj. euroa.

Joukkoliikennelautakunnan käyttötalouden budjettiesityksessä on lisätty tuloja matkustajamäärän kasvun vaikutuksesta lipputuloihin ja taksojen korotuksiin yhteensä 3,9 milj. euroa. Budjettiesityksessä on lisätty menoja yhteensä 2,4 milj. euroa, jolla on varauduttu kustannustason nousuun sekä matkustajamäärän kasvuun. Budjettiesitykseen sisältyy kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sekä kaupunginhallituksen kehyspäätöksen mukaisia joukkoliikennelautakunnalle kohdistettuja talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 1,50 milj. euroa, joista tulojen lisäyksiä 0,94 milj. euroa ja menojen vähennyksinä 0,56 milj. euroa. Tulojen lisäykset kohdistuvat lipun hintojen nostoon.

Tasapainottamisohjelman mukaiset menojen vähennykset kohdistuvat linjojen optimointiin ja vähäliikenteisten linjojen tarkasteluun. Menoja on lisätty 0,78 milj. euroa raitiotien hallintokustannuksen vastikkeen maksamiseen. Menoja on vähennetty 0,4 milj. euroa pienentämällä Tampereen kaupungin liikennelaitoksen yksikköhintoja noin 1,5 %. Palkkaratkaisun kustannusvaikutuksiin on lisätty menoja yhteensä 0,03 milj. euroa. Sopijakuntien maksuosuudet lisääntyvät 0,5 milj. euroa, mikä vastaavasti kasvattaa joukkoliikenteen nettomenoja Tampereen ulkopuolella. Joukkoliikenteen toimintakate pienenee 1,6 milj. euroa vuoden 2018 talousarviosta.