Joukkoliikennelautakunta hyväksyi talousarvioesityksen

08.09.2017

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi kokouksessaan 7.9.2017 osaltaan kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluvan joukkoliikennelautakunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen.

Joukkoliikekuntalautakunnan talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat 49,189 milj. euroa, toimintamenot -63,757 milj. euroa ja toimintakate -14,568 milj. euroa. Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointimenot ovat -1,200 milj. euroa.

Talousarvioesitys perustuu noin 4 prosentin eli 1,5 miljoonan euron suuruiseen lipputulojen kasvuun. Puolet lipputulojen kasvusta tulee matkustajamäärän 2 prosentin kasvusta. Taksojen korotustarve on noin 2 prosenttia. Joukkoliikenteen alijäämä kasvaa noin 1,3 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenteen hoidon kustannustason ennustetaan nousevan vuonna 2018. Talousarvio on laadittu kustannustason 2,5 prosentin kasvun mukaan. Tampereen osalta kustannuskehitys tarkoittaa noin 1,3 milj. euron kustannustason nousua. Raitiotietyömaan aiheuttamaan hidastumisen kompensointiin on varauduttu lisäämällä autoja liikenteeseen. Lisäliikenteen kustannukset ovat noin 0,9 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi kyetään palvelutasoa nostamaan lisäämällä liikennettä Tampereen alueella noin 0,6 miljoonalla eurolla. Liikenteiden lisäykset suunnitellaan kesäliikennekauden 2018 ja talviliikennekauden 2018-2019 suunnittelun yhteydessä. Joukkoliikenteen menot lisääntyvät yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.

Seutuliikenteen osalta tehdään pienehköjä parantamistoimenpiteitä eri puolilla kaupunkiseutua ja varaudutaan osaltaan myös raitiotietyömaiden aiheuttamaan liikenteen hidastumiseen.

Lippu- ja maksujärjestelmän uusimiseen on varattu 1,2 milj. euroa. Hankkeen kokonaistarve on noin 4,0 milj. euroa, joka ajoittuu useammalle vuodelle.