Joukkoliikennelautakunta hyväksyi joukkoliikenteen yhteistoiminnan vuoden 2019 talousarvion ja suunnitelman vuosille 2020-2021 lähetettäväksi sopijakunnille

13.09.2018

Lautakunnan toiminnan kustannukset ovat vuonna 2019 arviolta 38 000 euroa ja kustannukset jaetaan matkamäärien mukaisesti jäsenkunnille. Valmistelu- ja toimeenpanokustannukset eli joukkoliikenneyksikön menot ovat talousarviovuonna 2019 yhteensä 940 000 euroa. Nämä kustannukset jaetaan kuntien kesken jakoperusteena matkamäärät.

Palvelukokonaisuuden kustannukset muodostuvat yhteisistä tutkimus- ja kehittämishankkeista, markkinoinnista ja tiedotuksesta sekä liikenteestä. Yhteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden kustannusarvio on 80 000 euroa ja kustannukset jaetaan asukasluvun mukaisesti. Markkinoinnin ja tiedotuksen kustannukset ovat 400 000 euroa ja ne jaetaan kuntien kesken asukasluku jakoperusteena.

Yhteistoimintaan kuuluvien liikenteiden nettokustannukset muille kunnille ovat vuonna 2019 yhteensä 3 983.000 euroa. Muutos vuoden 2018 talousarvioon on noin 600 000 euroa ja selittyy pääosin Kangasalan kunnan lisäpanostuksella linjan 42 liikenteeseen (250 000 euroa) ja 3-vuotisen valtiontuen loppumisella linjoilta 42, 79 ja 85 kesäliikennekaudesta 2019 alkaen (275 000 euroa).

Lippu- ja maksujärjestelmästä aiheutuvat kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatteella kaikkeen joukkoliikennelautakunnan tilaamaan liikenteeseen, jossa kyseistä lippu- ja maksujärjestelmää käytetään. Lippu- ja maksujärjestelmän kustannukset vuonna 2019 katetaan clearing-maksulla, jonka suuruus on 3,5 prosenttia lipputuloista.

Infojärjestelmän kustannukset muodostuvat palveluhankintana toteutetun reaaliaikaisen infojärjestelmän palvelumaksusta 800 000 euroa sekä reittioppaan ja sähköisen aikataulut-palvelun vuotuisista käyttö- ja ylläpitomaksuista 84 000 euroa. Infojärjestelmän kustannukset lisätään liikenteen hankintakustannuksiin ja ovat keskimäärin noin 1,5 prosenttia liikenteen hankintakustannuksista.

Seudullisen joukkoliikenteen yhteistoiminnan kustannukset muiden kuntien osalta ovat 160 000 euroa organisaation ja lautakuntatoiminnan osalta ja noin 4 174 000 euroa palvelukokonaisuuden osalta. Sopijakunnan maksuosuutta määrätessä toteutuneista kustannuksista vähennetään valtionavustukset ja muut toimintatuotot. Tampereen kaupunki laskuttaa kuntaosuudet ennakkomaksuna neljä kertaa vuodessa, ja kustannukset oikaistaan toteutuman mukaiseksi vuoden viimeisessä laskussa.

Joukkoliikenteen talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää Tampereen kaupunginvaltuusto.