EU:n vammaiskortti otetaan käyttöön Nysse-liikenteessä

19.12.2019

Tampereen seudun joukkoliikenteessä voivat tällä hetkellä matkustaa maksutta näkövammaisen ja kehitysvammaisen henkilön saattaja, kun saatettavalla on mukanaan Tampereen Seudun Näkövammaiset ry:n näkövammaiskortti tai Kuurosokeiden toimintakeskuksen jäsenkortti tai Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n myöntämä saattajakortti.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti korvata nykyisen käytännön EU:n A-merkityllä vammaiskortilla vuoden 2020 alusta kokouksessaan 19.6.2019. Päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, johon perustuen aikaisempi päätös kumottiin 12.9.2019, ja esitys palautettiin valmisteluun vammaisneuvostojen kuulemista varten.

Kaupunkiseudun vammaisneuvostot puolsivat EU:n vammaiskortin käyttöönottoa. Ylöjärven ja Pirkkalan vammaisneuvostot toivoivat riittävää siirtymäaikaa, jolloin vanhatkin kortit kelpaavat ja Nokian sekä Tampereen vammaisneuvostot toivoivat, että nykyiset käytännöt säilyvät sellaisenaan EU:n vammaiskortin rinnalla.  

Joukkoliikennelautakunta päätti ottaa EU:n A-merkityn vammaiskortin käyttöön 1.1.2020 alkaen nykyisen käytännön rinnalle. Nykyiset saattajakortit ovat käytössä vielä vuoden 2020 ajan, ja EU:n vammaiskortti korvaa nykyiset saattajakortit 1.1.2021 alkaen.

Tavoitteena EU:n vammaiskortin käyttöönotossa on yksinkertaistaa ja selkeyttää nykykäytäntöä kuljettajan ja asiakkaan näkökulmasta: vuoden siirtymäajan jälkeen käytössä on neljän kortin sijasta vain yksi maksuttomaan matkaan oikeuttava kortti.  Lisäksi EU:n vammaiskortti mahdollistaa valtakunnallisena ja myös joissakin EU-maissa käytössä olevana korttina aiempaa laajemman käyttäjäkunnan. Nykyinen paikallisten yhdistysten hyväksymä kortti rajaa osan vammaisista käytännön ulkopuolelle.