Päätös yksinoikeudensuojasta

Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta on katsonut, ettei sen toimialueella jätettyjen reittiliikennelupahakemusten perusteella synny riittävästi ja kattavasti lautakunnan 28.9.2011 § 76 vahvistaman seudullisen palvelutasotavoitteen täyttäviä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1370/2007 (palvelusopimusasetus, PSA) 1 artiklan 1 kohdassa mainittuja matkustajille edullisempia, puhtaasti markkinaehtoisesti toimivia joukkoliikennepalveluja.

Joukkoliikennelautakunta, ja sitä ennen yhdyskuntalautakunta, on siten päättänyt järjestää joukkoliikenteen PSA:n mukaisesti. Päätökset joukkoliikenteen järjestämisestä on tehty kunnittain:

  • Tampere, Yhdyskuntalautakunta 17.11.2009, §39
  • Pirkkala, Joukkoliikennelautakunta 15.8.2012, §72
  • Kangasala, Joukkoliikennelautakunta 17.1.2013, §40
  • Lempäälä, Joukkoliikennelautakunta 17.1.2013, §41
  • Nokia, Joukkoliikennelautakunta 17.1.2013, §42
  • Vesilahti, Joukkoliikennelautakunta 17.1.2013, §43
  • Ylöjärvi, Joukkoliikennelautakunta 3.6.2015, §48

Ja se mitä Liikennepalvelulain 320/2017 Osa III luvussa 3 ja 10§ on määritelty päätöksestä palvelusopimuksen soveltamisesta ja yksinoikeuden antamisesta

Linjat, reitit ja alueet

Yksinoikeudensuoja koskee seudullisen joukkoliikenneviranomaisen järjestämää liikennettä Tampereen, Pirkkalan, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alueilla.

Yksinoikeiden suojassa olevat aikataulut ja reitit löytyvät osoitteesta https://aikataulut.tampere.fi/

Tampereen kaupunki
Seudullinen joukkoliikenneviranomainen