Usein kysyttyä


Minkä takia bussit ajavat peräkkäin?

Usean linjan ajaminen yhteisellä reittiosuudella pyritään porrastamaan mahdollisimman hyvin. Tämä ei valitettavasti ole aina mahdollista reitin kaikilla osilla. Porrastus tehdään keskimääräisten ajoaikojen perusteella ja tilanteeseen vaikuttavat aina mahdolliset viiveet mm. ruuhkasta tai kelistä johtuen.

Aikatauluja suunnitellessa on otettava huomioon monta asiaa, esim. linjojen kierrosajat ja toisistaan poikkeavat vuorovälit. Tämän jälkeen on vielä otettava huomioon linjojen porrastus reitin eri osissa ja linjojen päätepysäkille saapuminen. Kaikista suunnista on haluttu tarjota yhtäläiset vaihtomahdollisuudet moneen suuntaan ja tästä johtuen linjat tulevat samaan aikaan suunnitelluille vaihtopysäkeille.

Takaisin