Joukkoliikenteen suunnitteluprojekti: Linjasto2021

Suunnittelun periaatteet

Bussilinjojen reittejä on tarpeen muuttaa raitioliikenteen alkaessa vuonna 2021, jotta joukkoliikennekokonaisuudesta tulee mahdollisimman sujuva. Muutokset voivat heijastua myös etäälle ratikkareitistä.

Suunnitelmat tehdään alueellisesti huomioiden vaikutukset, joita syntyy raitiotien korvatessa bussilinjastoa. Joukkoliikennepalvelut toteutetaan alueille

  • liityntälinjoilla lähipalveluiden pariin
  • vaihtoyhteyksillä raitio- ja bussiliikenteen välillä
  • suorilla yhteyksillä keskustaan vaihtoehtoista reittiä pitkin.

Projekti on käynnistynyt mm. lähtötietojen keräämisellä. Kaupunkilaisten osallistetaan mukaan suunnitteluun projektin edetessä esittelemällä ensin linjastoluonnoksia ja myöhemmin linjastosuunnitelmia.