Suunnittelun periaatteet

Jotta joukkoliikennekokonaisuus olisi sujuva, bussilinjojen reittejä on muutettava raitioliikenteen aloittaessa liikennöintinsä vuonna 2021. Muutokset voivat heijastua myös etäälle ratikkareitistä. Suunnitelmat tehdään huomioiden vaikutukset, joita syntyy raitiotien korvatessa bussilinjastoa.

Projekti on käynnistynyt mm. lähtötietojen keräämisellä. Kaupunkilaiset osallistetaan mukaan suunnitteluun projektin edetessä esittelemällä ensin linjastoluonnoksia ja myöhemmin linjastosuunnitelmia.

Alueelliset ratkaisut

Joukkoliikenne tarvitsee toimiakseen paljon käyttäjiä eli joukkoja. Mitä enemmän asumista ja työpaikkoja bussipysäkin läheisyydessä, sitä enemmän matkustajia. Mitä enemmän matkustajia, sitä parempi vuorotarjonta. Matkustajia tarvitaan sekä meno- että paluusuunnassa.

Linjasto2021 suunnittelee laajaa aluetta palvelevaa kokonaisuutta, jossa on huomioitava monenlaisia matkustustarpeita. Joukkoliikennepalvelut toteutetaan

  • alueen sisäisillä linjoilla lähipalveluiden pariin
  • vaihtoyhteyksillä raitio- ja bussiliikenteen välillä
  • suorilla linjoilla keskustaan vaihtoehtoista reittiä pitkin.

Vaihdolliset matkat

Tampereelle rakennetaan raitiotiejärjestelmää, jollaista ei ole muualla Suomessa. Seutu kasvaa ja yhä useampi on päivittäin joukkoliikenteen kyydissä. Vuonna 2021 ratikka hoitaa ison osan joukkoliikenteestä Hämeenkadulla ja varaa käyttöönsä myös kaksi kaistaa. Näin bussien määrää ei voida kasvattaa keskustassa, eivätkä kaikki nykyisetkään bussit mahtuisi jäljelle jääville kaistoille.

Ratikkapysäkit on suunniteltu niin, että vaihtaminen olisi mahdollisimman helppoa ja miellyttävää erilaisissa tilanteissa ja keliolosuhteissa. Vaihtaminen tapahtuu aina samassa tasossa ja parhaimmillaan samalta laiturilta katoksen suojassa.

Vaihto bussista ratikkaan on hyvin toisenlainen kuin bussista bussiin tai esimerkiksi muualla metrosta bussiin. Aikataulut suunnitellaan niin, että vaihtoaika bussista ratikkaan ja ratikasta bussiin on mahdollisimman lyhyt. Vaihtaminen voi tuntua aluksi hankalalta, toisille se on jo nyt arkipäivää.

Näin edetään