Usein kysyttyä ratikasta

Miten saan tietoa ratikan vaikutuksista omalla asuinalueellani?

Olemme käynnistäneet » Linjasto2021-projektin, jossa tuleva raitioliikenne ja seudun bussiliikenne sovitetaan sujuvaksi ja kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi.

Projektissa selvitetään asukkaiden päivittäisiä liikkumistarpeita ja kehitetään joukkoliikenteen palvelua näitä tarpeita kuunnellen. Projekti myös ohjaa valitsemaan kestäviä kulkutapoja. Luonnoksia, jotka kehittyvät suunnitelmiksi, julkaistaan nähtäväksi ja kommentoitavaksi projektin edetessä.

Häviävätkö bussit kaupungista kun ratikka tulee?

Ei suinkaan. Ratikan ja Nyssen päällekkäistä liikennettä karsitaan, mutta suurin osa nykyisistä linjoista säilyy. Tulevat muutokset joukkoliikennejärjestelmään kohdistuvat pääosin raitiotien vaikutusalueen linjoihin.

Joutuvatko kaikki tulevaisuudessa vaihtamaan bussista ratikkaan?

Valtaosalla matkustajista tilanne säilyy nykyisen kaltaisena. Liityntäliikennettä on suunniteltu Hervantaan, Kalevan kauppakeskukselle sekä TAYS:lle. Liityntälinjat kuljettavat lähelle alueellisia palveluita ja vaihtoyhteyksiä. Pysäkkiympäristöt on suunniteltu niin, että vaihtaminen olisi mahdollisimman helppoa.

Millä lipulla pääsee ratikkaan ja paljonko se maksaa?

Ratikka ja Nysse käyttävät samaa lippujärjestelmää eli hinnat ovat samat.

Pääseekö ratikkaan vaunujen tai apuvälineiden  kanssa?

Raitiovaunut ovat matalalattiaisia. Pysäkeille tulee lisäksi luiskat, jotka helpottavat niin pyörätuolilla, rollaattorilla kuin lastenvaunuilla kyytiin nousemista. Lisätietoja kalustosta löydät » Tampereen ratikan nettisivuilta