Tampereella rakennetaan raitiotietä, jonka liikennöinti alkaa vuonna 2021. Linjasto2021-projektin tarkoituksena on sovittaa raitio- ja bussiliikenne sujuvaksi ja kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi. Projektissa selvitetään asukkaiden päivittäisiä liikkumistarpeita, kehitetään joukkoliikenteen palvelua matkustajien tarpeita kuunnellen ja ohjataan valitsemaan kestäviä kulkutapoja.

Aluksi esiteltiin linjastoluonnoksia, joista syntyi linjastosuunnitelma. Luonnoksia ja suunnitelmia sai kommentoida helmikuun 2019 loppuun asti. Kiitämme runsaista palautteista ja osallistumisesta! Lopullinen suunnitelma on Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätettävänä 11.4.

» Kommentointiohjeet

» Suunnittelun periaatteet


Luonnokset ja suunnitelmat


Uutiset