Ratikan ensimmäisen osan liikenne  3 Hervanta-Pyynikintori ja 4 Tays - Pyynikintori alkaa elokuussa 2021. Joukkoliikennejärjestelmä ja bussilinjasto päivitetään vastaamaan kaupunkiseudun kasvun ja alueiden kehityksen tarpeisiin.

Huhtikuussa 2019 tehtiin päätös vuoden 2021 linjastoista ja palvelutasosta. Nysse-liikennettä täydentävänä palveluna kunnat järjestävät arkipäivisin lisäksi palveluliikennettä sekä koulukuljetuksia.

Vuoden 2021 linjasto › avautuu selainpohjaiseen karttaohjelmaan

Vuoden 2021 linjalista ›


Näin linjasto suunniteltiin

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta linjasi ratikan aikaisen bussilinjaston suunnitteluperiaatteet 24.8.2016. Periaatteiden mukaisesti suunnittelussa on toteutettu Tampereen keskusta-alueen saavutettavuus, ratikan ja bussien päällekäisen reitin linjastomuutokset sekä liityntäliikenne, eli vaihtoyhteydet linjojen välille.

Linjastosuunnittelu aloitettiin alkuvuodesta 2018. Ensimmäiset suunnitelmat olivat alueellisia ja niitä työstettiin yhdessä asukkaiden kanssa muun muassa alueverkoston tapaamisissa. Suunnitteluprosessi jatkui vuorovaikutteisena koko prosessin ajan. Kaikki luonnokset ja suunnitelmat olivat nähtävillä ja kommentoitavissa Nyssen nettisivuilla. Linjastoratkaisuja esiteltiin myös useissa asukastilaisuuksissa ja paikallisissa lehdissä.

Linjastoluonnoksista pyydettiin lausuntoja eri sidosryhmiltä ennen lopullisen linjastosuunnitelman laadintaa. Lausunnot saatiin kaikista toimivalta-alueen kunnista (pois lukien Tampere), korkeakoulujen oppilaskunnista, Tampereen nuorisovaltuustosta ja vanhusneuvostosta, Pirkanmaan liitosta sekä Pirkanmaan Ely-keskuksesta.

Lopullista linjastosuunnitelmaa esiteltiin yksityiskohtaisesti Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle ja kuntien yhdyshenkilöille 20.2.2019. Suunnitelmaan tehtiin tämän jälkeen tarkennuksia linjoille 5 ja 6 Hervannassa, linjalle 21 Hervannantiellä ja linjoille 65 ja 9B Annala-Hervantakeskuksen välillä. Päätös lopullisesta bussiliikenteen linjastosta ja palvelutasosta syntyi joukkoliikennelautakunnassa huhtikuussa 2019. Linjastosuunnitelmassa on useita palvelutason parannuksia, jotka vastaavat seudun väestönkasvuun sekä ilmastotavoitteisiin.


Miten edetään?

Seuraavana työvaiheena on yksityiskohtaisten aikataulujen tekeminen. Aikatauluja ja vuorojen lähtöaikoja koskevat palautteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Myös tarvittavat pysäkki-inframuutokset suunnitellaan ja toteutetaan ennen vuotta 2021.

Joukkoliikennelautakunta päättää linjareitit ja yksityiskohtaisen palvelutason vuosittain. Palvelutasopäätös voi poiketa linjastosuunnitelmasta perustellusta syystä, esimerkiksi kuntien rahoitustasojen muutokset, merkittävät muutokset matkustuskysynnässä tai Tampereen keskustan terminaalitoiminnoissa tapahtuvat muutokset.

Tampereen keskustaa kehitetään, jonka myötä myös selvitetään joukkoliikenneterminaalien käytettävyydet. Ajantasaus- ja päätepysäkkien sijainnit keskustassa tarkentuvat aikataulusuunnittelun kanssa. Linjasto 2021 -suunnitelmaan palataan vielä seuraavien alueiden osalta:

Härmälänranta - keskusta › selvitetään mahdollisuus uuden linjan perustamiseksi tai matkustajakapasiteetin lisäämiseksi
Koivistonkylä - Keskustori › selvitetään suoran yhteyden mahdollisuus
Hallila - Keskustori › tutkitaan vaihtoehtoa saada parempi yhteys Keskustorin suuntaan ja tarkistetaan vaihtoyhteyksien toteutuminen ratikkaan.

Lisäksi selvitetään Pispalanharjun ja Järvensivun pikkubussiliikenteen risteämismahdollisuuksista raitiotielinjaan. Selvitykset tehdään ennen talvikauden 2021-2022 palvelutasopäätöstä.


Luonnokset ja suunnitelmat


Uutiset