Koulutusmateriaalia digipalveluihin

Tällä sivulla on koulutusmateriaalia Nyssen digipalveluista.

  • Diasarja on tarkoitettu koulutuskäyttöön esim. Mukanetin, kirjastojen ym. organisaatioiden hyödynnettäväksi.
  • Joukkoliikenteellä on tekijänoikeus materiaaliin.
  • Materiaali on vapaasti jaettavissa ja lohkottavissa koulutustilanteen ja -tarpeen mukaan.
  • Materiaalia hyödynnettäessä on lähdeviittauksena mainittava Tampereen seudun joukkoliikenne.
  • Materiaalia ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen, esim. maksulliseen koulutukseen.

Lataa koulutusmateriaali (ppt) tästä

Lataa materiaali pdf-muotoisena.