Joukkoliikennetietoa ympäryskunnista

Matkakortit

Ylivoimaisesti eniten matkakortteja oli Tampereella. Ympäristökunnista ahkerimmin matkakortin ovat hankkineet pirkkalalaiset. Muista ympäristökuntalaisesta matkakortti on noin joka viidennellä. Suhteellisesti vähinten matkakortteja oli Nokian ja Oriveden asukkailla. Matkakorttien määrä on lähes suoraan verrannollinen paikkakunnalle liikennöitävien linjojen lukumäärään.

Nousut busseihin

Joukkoliikenteen volyymiä kuvataan nousuilla, joka tarkoittaa bussiin nousseiden määrää sisältäen vaihtomatkat. Vertailukelpoisuuden saamiseksi on nousujen määrä jaettu kunnan asukasluvulla. Voidaan sanoa, että tamperelainen matkustaa kerran vuoden joka toisena päivänä, kun taas ympäristökunnissa matkoja tehdään muutama kuukaudessa.

Joukkoliikenteen maksuosuudet

Joukkoliikenteen aktiivisuutta selittää myös raha. Eri kuntien joukkoliikenteelle maksama vuotuinen maksuosuus vaihtelee kunnittain melko paljon. Kuntien keskinäinen järjestys on sama kuin edellisissäkin kuvioissa. Tampereella kunta rahoittaa joukkoliikennettä merkittävästi muita seudun kuntia enemmän.

Kuntakohtaisia lukuja

Kangasala

Asukasluku (tilanne 2016) 30 556
Nousuja bussiin / vuosi (skaalattu ajanjaksolta 6/16 - 2/17) 816035
Nousujen määrä asukasta kohti vuodessa 26,7
Kunnan maksuosuus joukkoliikenteelle eur/asukas (2016) 13,12 €
Matkakortteja (9.3.2017) 8 993

Lempäälä

Asukasluku (tilanne 2016) 22 523
Nousuja bussiin / vuosi (skaalattu ajanjaksolta 6/16 - 2/17) 472623
Nousujen määrä asukasta kohti vuodessa 21,0
Kunnan maksuosuus joukkoliikenteelle eur/asukas (2016) 11,93 €
Matkakortteja (9.3.2017) 5 205

Nokia

Asukasluku (tilanne 2016) 33 123
Nousuja bussiin / vuosi (skaalattu ajanjaksolta 6/16 - 2/17) 630976
Nousujen määrä asukasta kohti vuodessa 19,0
Kunnan maksuosuus joukkoliikenteelle eur/asukas (2016) 11,66 €
Matkakortteja (9.3.2017) 6 292

Orivesi

Asukasluku (tilanne 2016) 9 466
Nousuja bussiin / vuosi (skaalattu ajanjaksolta 6/16 - 2/17) 25443
Nousujen määrä asukasta kohti vuodessa 2,7
Kunnan maksuosuus joukkoliikenteelle eur/asukas (2016) 4,30 €
Matkakortteja (9.3.2017) 1 014

Pirkkala

Asukasluku (tilanne 2016) 18 821
Nousuja bussiin / vuosi (skaalattu ajanjaksolta 6/16 - 2/17) 681507
Nousujen määrä asukasta kohti vuodessa 36,2
Kunnan maksuosuus joukkoliikenteelle eur/asukas (2016) 24,16 €
Matkakortteja (9.3.2017) 8 366

Tampere

Asukasluku (tilanne 2016) 225 208
Nousuja bussiin / vuosi (skaalattu ajanjaksolta 6/16 - 2/17) 33035617
Nousujen määrä asukasta kohti vuodessa 146,7
Kunnan maksuosuus joukkoliikenteelle eur/asukas (2016) 52,26 €
Matkakortteja (9.3.2017) 192 427

Vesilahti

Asukasluku (tilanne 2016) 4 488
Nousuja bussiin / vuosi (skaalattu ajanjaksolta 6/16 - 2/17) 34549
Nousujen määrä asukasta kohti vuodessa 7,7
Kunnan maksuosuus joukkoliikenteelle eur/asukas (2016) 22,58 €
Matkakortteja (9.3.2017) 798

Ylöjärvi

Asukasluku (tilanne 2016) 32 590
Nousuja bussiin / vuosi (skaalattu ajanjaksolta 6/16 - 2/17) 305472
Nousujen määrä asukasta kohti vuodessa 9,4
Kunnan maksuosuus joukkoliikenteelle eur/asukas (2016) 12,46 €
Matkakortteja (9.3.2017) 8 521