Työsuhdelippu


Työsuhdelippu on työnantajan osittain tai kokonaan maksama joukkoliikenteen lippu.  Kun työnantajasi on tehnyt sopimuksen työsuhdelipusta Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa, tutustu lippuvalikoimaan ja osta lippu Nella Nettilatauspalvelusta tai joukkoliikenteen asiakaspalvelusta.

Mekin käytämme työsuhdelippua


 • Työsuhdelippu ladataan henkilökohtaiselle Tampereen matkakortille. Maksat itse matkakorttimaksun, joten kortti on sinun nimissäsi ja omaisuuttasi, ei työnantajan. Työnantajalle ei luovuteta matkustamiseesi liittyvää tietoa.
 • Työsuhdelippu on ensisijaisesti tarkoitettu kotisi ja työpaikkasi välisille matkoille, mutta voit matkustaa lipun voimassaolovyöhykkeillä halutessasi myös vapaa-ajan matkoilla.
 • Työsuhdelippu on aina henkilökohtainen, et siis saa lainata matkakorttiasi edes perheenjäsenillesi.
 • Työnantajasi ilmoittaa käyttämäsi etuudet verottajalle.
 • Työnantajasi päättää tarjoamastaan lippuvalikoimasta ja lippujen tukiosuuksista. Myös lippuunoikeutettujen tietojen päivitys tapahtuu työnantajan puolesta.
 • Jos tiedät olevasi oikeutettu lippuun, mutta lataaminen ei onnistu, ota yhteyttä ensisijaisesti työnantajaasi.


Yritykseltä laskutettava osuus on työnantajan päätöksen mukaan joko euro- tai prosenttimääräinen ja se voi vaihdella lipputyypeittäin. Työntekijä maksaa jo lippua hankkiessaan oman osuutensa (esim. 75 %) ja työnantajaa laskutetaan omasta osuudestaan (esim. 25 %). Huomaa, että työnantajan osuus lipun hinnasta ei saa ylittää 300 €/vuosi, jos etuuden halutaan säilyvän työntekijälle verottomana. Lisätietoja verottajalta.

Tieto julkisista lisää kulkutapaosuutta

Kun joukkoliikenteestä on tarjottu informaatiota työpaikoilla, kulkutapaosuus on noussut 15 prosenttiin. Niissä yrityksissä, joissa minkäänlaista informaatiota joukkoliikenteestä ei ollut tarjolla, bussilla kulki ainoastaan 5 prosentta. Työntekijä - vie viestiä työpaikallesi Nyssen työsuhdelipusta!

Enemmän askelia työmatkaasi

Työmatkaliikunta on helppoa arkiliikuntaa; joukkoliikenteen käyttäjä ottaa keskimäärin 2000 askelta enemmän kuin yksityisautoilija. Työmatkojen hiilijalanjälki on kestävällä tasolla, jos työmatkojen päästöt ovat alle 4,2 kg. Kestävän liikkumisen keinoilla voidaan vähentää työmatkaliikkumisen päästöjä 10 – 30 %.

Parkkitila pullonkaulana

Tampereen keskustassa pysäköinti on kallista. Parkkipaikat ovat enemmän kortilla rakennustyömaiden takia. Työsuhdelippu voi toimia korvaana etuna työsuhdeparkkipaikan puuttuessa. Autopaikan tarvetta voidaan vähentää mm. tarjoamalla kannustimia joukkoliikenteen käyttöön.

Yhdistä liityntäpysäköintiin

Liityntäpysäköinti on kätevä tapa välttää Tampereen keskustan liikenneruuhkat. Auton voi jättää ilmaiseen, työpäivän mittaiseen parkkiin Niihamaan tai Turtolaan, ja jatkaa matkaa Nyssellä.


 • Työsuhdelippu on työnantajan kannalta joustava: voit valita tarjolla olevista lipputuotteista haluamasi sekä määrittää itse tukiosuuden suuruuden.
 • Bussimatkustaminen on ekologista, turvallista ja vähentää ruuhkia.
 • Verollinen keskimääräinen päiväkustannus työsuhdelipusta on 0,68 € ja vuosikustannus 248 €. (Keskiarvo on laskettu kaikilta työnantajilta, kaikista lipputyypeistä, kaikilla tukivaihtoehdoilla. Laskenta-ajanjakso 1/2015 - 9/2016)
 • Työsuhdelippua käyttää tällä hetkellä noin 100 yritystä.
 • Työsuhdelippu tarjoaa monia etuja työntekijälle:

Työsuhdelipun hankkiminen yritykselle

1. Tutustu työsuhdelippuun
2. Tee päätös

Muista vastuusi - työnantajan velvollisuutena on ilmoittaa verottajalle vuosi-ilmoituksella työntekijälle maksetut, palkaksi katsotut etuudet sekä matkalipun arvosta perityt osat. Palkaksi katsottu osa matkalipun arvosta sekä työntekijän itse maksama osa ovat vähennyskelpoisia verotuksessa.

3. Pyydä työntekijöiltä suostumus henkilötietojen luovuttamiseen

Lue ehdot ja rekisteriselosteet. Niiden hyväksyminen on edellytyksenä NellaPro-sovelluksen käytölle.

4. Ota yhteyttä - etuuslippu@tampere.fi

5. Täytä laskutussopimus

Tampereen joukkoliikenteen asiakasyritykset voivat hallinnoida työntekijöilleen tarjoamiaan etuja kätevästi verkossa. Maksuttomassa NellaPro -etuussovelluksessa voit päivittää henkilöstölistoja, tarjoamasi lippuvalikoiman sekä lippukohtaiset tukiosuudet viikonpäivästä ja kellonajasta riippumatta. Työsuhdeliput ovat aina työntekijöidesi saatavilla Nella Nettilatauspalvelussa sekä arkisin asiakaspalvelussa. Työntekijällä tulee olla henkilökohtainen Tampereen matkakortti.

Linkki sopimukseen

6. Valitse liput ja tukiosuuteen oikeutetut henkilöt

Lippuvalikoima
Arvolippu 20, 40 tai 60 €
Kausilippu 30 vrk tai 360 vrk. 90 vrk lippu vain Nellasta, saatavissa vain kahdelle vyöhykkeelle
Nysse+VR -lippu A-C
Nysse+VR -lippu A-E

Työsuhdelipun hinta koostuu työnantajan tukiosuudesta ja työntekijän maksamasta osuudesta. Työnantajana sinä päätät, kuinka suuren osan lipusta yritys maksaa. Muista, että jos etuuden halutaan olevan työntekijälle verotonta tuloa, työntekijäkohtaisen tukiosuuden kalenterivuosittainen yhteissumma voi olla enintään 300 €.

Yritykseltä laskutettava tukiosuus voi olla euro- tai prosenttimääräinen ja se voi vaihdella lipputyypeittäin. Työntekijä maksaa oman osuutensa lippua ostaessaan, tukiosuus laskutetaan yritykseltä kuukausittain.

7. Kerro työntekijöillesi pelisäännöt

Yrityksesi on vastuussa henkilötietojen luovuttamisesta Tampereen kaupungille. Lue ohjeet ja rekisteriselosteet huolellisesti ennen sopimuksen täyttämistä. Kun henkilöstössäsi tapahtuu muutoksia, tai henkilöstösi matkustustarpeet muuttuvat, muista päivittää tiedot NellaPro -etuussovellukseen. Muutokset astuvat voimaan heti. Informoi henkilöstöäsi tarjoamastasi etuudesta - se on varmasti iloinen yllätys.

Aikataulut infonäytölle

Työpaikka voi järjestää infonäytön työpaikan aulaan, jossa aikataulut ovat nähtävillä. Näin pysäkille ei tarvitse lähteä seisoskelemaan huonossa säässä. Virtuaalimonitorin käyttöönoton ohjeet löytyvät Lissu Liikenteenseurannan sivuilta.


Asun Lempäälässä ja käytän liityntäpysäköintiä. Voiko Nyssen työsuhdelipulla kulkea myös IC-junissa?

Työnantajan on mahdollista valita työntekijöille tarjottavaan lippuvalikoimaan myös Nysse+VR -lippu. Lippu sisältää Nysse-bussien matkat joko vyöhykkeillä A-C tai A-E sekä junalipun joko Tampere-Lempäälä -välillä, Tampere-Nokia -välillä tai Orivesi-Tampere -välillä. Lippu on voimassa 30 päivää. Nysse-lippu ladataan Tampereen matkakortille ja junamatkojen osalta lippuna toimii paperinen VR:n kausilippu. Nysse+VR -lipun voi työsuhdelippuna hankkia vain Tampereen seudun joukkoliikenteen asiakaspalvelusta.

Hinnastossa ei ole mainittu työsuhdelipun hintaa?

Työsuhdelipun hinta riippuu työnantajan maksuosuudesta, siksi hintaa ei voi yksiselitteisesti ilmoittaa. Lippujen normaalihinnat löytyvät hinnastostamme.

Jos työnantaja antaa tukea 300 € vuodessa, mihin kaikkiin lipputuotteisiin saan tällöin tukea?

Työnantaja tekee päätöksen siitä, mitä lipputuotteita työntekijöilleen tarjoaa ja millä tukiosuudella. Valittavissa ovat kausiliput 30 vrk, 90 vrk (kaksi vyöhykettä, vain Nellasta) ja 360 vrk, arvolippu 20, 40 ja 60 euroa sekä Nysse+VR -lippu (vyöhykkeet A-C tai A-E, vain asiakaspalvelusta).

Kerkesin ladata lipun normaalihinnalla, kun tajusin että olen oikeutettu työsuhdelippuun. Voidaanko alennus huomioida ensi kerralla?

Etuutta ei voi hyödyntää takautuvasti.

Minua yrittäjänä kiinnostaisi tämä tuote. Mitkä ovat hinnat ja rajoitukset?

Työsuhdelippu on työntekijälle verovapaata tuloa 300 € asti vuodessa. Veroetuuden saa lisäksi 750 € ylittävältä osalta 3400 € asti. Veroetu koskee vain työnantajan tarjoamia lippuja, joiden valikoimassa voi hyödyntää jo olemassa olevia matkakortti - ja lippujärjestelmiä. Edellytyksenä on sopimus työnantajan ja lipunmyyntiorganisaation välillä.

Työnantajan velvollisuutena on ilmoittaa verottajalle vuosi-ilmoituksella työntekijälle maksetut, palkaksi katsotut etuudet sekä matkalipun arvosta perityt osat. Palkaksi katsottu osa matkalipun arvosta sekä työntekijän itse maksama osa ovat vähennyskelpoisia verotuksessa.

Onko työsuhdelippu mahdollinen myös toiminimellä työskentelevälle yksityisyrittäjälle?

Laskutussopimus työsuhdelipusta Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa edellyttää sopimuskumppanilta y-tunnusta. Lisätietoja voi tiedustella Verohallinnosta.