Repa

ReittiopasMatkustus- ja matkakorttiehdot päivitetty vastaamaan uutta vyöhykejärjestelmää

17.05.2016

Tampereen joukkoliikenteen yleiset matkustus- ja matkakorttiehdot on päivitetty vastaamaan 6.6.2016 käyttöönotettavan vyöhykejärjestelmän ominaisuuksia ja edellytyksiä. Ehtoihin on tehty mm. seuraavat muutokset

  • Tampereen joukkoliikenteen nimi on muutettu Tampereen seudun joukkoliikenteeksi. Tampereen seudun joukkoliikenteestä käytetään myös markkinointinimeä Nysse.
  • Tampereen matkakortti on saanut markkinointinimen Nysse-kortti
  • Seniorien ja opiskelijoiden alennusehdot on muutettu vastaamaan joukkoliikennelautakunnan päätöksiä.
    • Seniori-alennuksen saavat kaikki 65 vuotta täyttäneet 65-vuotiaalle rekisteröidyllä Nysse-kortilla.
    • Opiskelija-alennuksen kotikuntaehto on laajennettu koskemaan kaikkia Tampereen seudun joukkoliikenteen toimivalta-alueen päätoimisia opiskelijoita. Toissijainen osoite ei enää oikeuta alennukseen.

Ehdot löytyvät nettisivuiltamme materiaalipankista ja ne ovat esillä myös asiakaspalvelussa.

Lisätietoja