Repa

ReittiopasLinja 3R poikkeusreitille Ryydynpohjassa 4.6. alkaen

30.05.2018

Linja 3R ajaa Possilankadulta suoraan Teivaalankadulle 4.6. alkaen. Reitiltä jää pois Ryydynkatu ja osa Teivaalantiestä. Possilankadulla on käytössä pysäkit Possilankatu 25 (1065) ja Possilankatu 15 (1061).

Pysäkit Kukkolankatu (1054), Viholankuja (1056), Ritalankatu (1058), Teivaalantie (1051) sekä Viirakatu (1049) eivät ole linjan käytössä. Poikkeus johtuu Teivaalantien poikkeusreitistä.

3R: poikkeusreitti Ryydynpohjassa 4.6. alkaen