Poikkeusreitit, palvelumuutokset ja erikoispäivien liikennöinti

Raitiotietyömaat muuttavat bussireittejä keskustassa ja Hervannassa keväällä

21.12.2017

Raitiotien rakentaminen etenee alkukeväästä 2018 Tampereen keskustassa Hämeenkadulla sekä Hervannassa Insinöörinkadulla uusiin kortteleihin. Joukkoliikenteen linjareittejä joudutaan muuttamaan seuraavasti:

Muutokset keskustassa

Hämeenkadun länsipää Hämeenpuiston ja Keskustorin välillä muuttuu yksisuuntaiseksi siten, että bussit ajavat Hämeenkatua itään kohti Keskustoria. Länteen päin bussit ajavat Keskustorilta Aleksis Kiven kadun, Puutarhakadun ja Hämeenpuiston kautta Pirkankadulle. Ajo Keskustorilta Aleksis Kiven kadulle tapahtuu Raatihuoneen lipputankojen ja Keskustorin suihkulähteen väliin aidattavaa tilapäistä ajoväylää pitkin. Hämeenkadun länsipään reittimuutos koskee Nysse-linjoja 2, 3, 6, 8, 11, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 31, 35, 42, 70, 71, 72, 74, 80, 81, 85 ja 90. Pysäkkien paikat tarkentuvat suunnittelussa myöhemmin. Linjojen ajantasauspysäkit säilyvät Keskustorin läheisyydessä.

Raitiotien rakentaminen alkaa myös Hämeenkadun itäpäässä Rautatienkadun ja Aleksanterinkadun välillä. Busseille jää käyttöön molempiin suuntiin yksi ajokaista kadun keskellä sijaitsevan työmaan molemmin puolin. Rautatieaseman pysäkit sijoitetaan Tuomiokirkonkadun kohdalle, missä matkustajille on odotustilaa. Bussit eivät voi tällä osuudella ohittaa toista pysäkille pysähtynyttä bussia, mikä hidastaa bussiliikennettä jonkin verran. Ruuhkautumisen vähentämiseksi linjojen 2 ja 6 reitit muutetaan kulkemaan Hämeenkadulta Hatanpään valtatien ja Vuolteenkadun kautta Kalevantielle. Reittimuutos vähentää ruuhkaa Hämeenkadun itäpäässä sekä Itsenäisyydenkadun ja Yliopistonkadun risteyksessä.

Muutokset Hervannassa

Hervannassa linjat 3, 5 ja 32 siirtyvät käyttämään Hervantakeskuksen kohdalla Hervannan valtaväylää, koska rakentaminen estää liikennöinnin Insinöörinkadulla Lindforsinkadun ja Teekkarinkadun välisellä osuudella.

Muutosten aikataulu

Reittimuutosten tarkka ajankohta määräytyy rakentamiskauden alkamisen mukaan, johon taas vaikuttavat esimerkiksi kevään sääolosuhteet. Reittimuutoksilla ei ole vaikutusta linjoilla ajettavien vuorojen määrään eikä liikennöintiaikoihin. Joidenkin vuorojen aikatauluja saatetaan joutua muuttamaan reittimuutoksen yhteydessä. Ratkaisu on väliaikainen, mutta se kestää ainakin koko vuoden 2018. Vuonna 2019 rataa rakennetaan Keskustorin kohdalla. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä vuodelle 2019 ei ole vielä tarkkoja suunnitelmia olemassa.

Reittimuutosten voimaantulosta tiedotetaan keväällä erikseen.

Muutokset hyväksyttiin joukkoliikennelautakunnassa 20.12.2017.

Takaisin